Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-18

Här är Aktiespararnas rekommendation på Oriflame-budet

wysiwyg_image

Trots att Aktiespararna anser att 227-kronorsbudet på Oriflame från Walnut Bidco Plc inte fullt ut speglar bolagets potential på sikt rekommenderar man sina medlemmar att anta budet då osäkerheten för bolaget i en överskådlig framtid är för stor.

Bakom budgivaren, Walnu Bidco, står huvudägaren familjen af Jochnick som i dag kontrollerar strax över 30 procent av bolaget. Budet om 227 kronor innebär en budpremie om 35 procent beräknat på kursen dagen innan budet offentliggjordes.

Aktiespararna anser att budet inte fullt ut tar hänsyn till bolagets långsiktiga potential men att det är skäligt då konsekvenserna av den stora omställningsprocess som bolaget är inne i inte fullt ut kan överblickas bland annat vad gäller riskerna för en kortare eller längre lönsamhetspress och övriga marknadsrisker. Detta riskerar att pressa aktiekursen ytterligare inom en överskådlig framtid varvid budet får anses som en attraktiv möjlighet att kliva ur bolaget.

Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Walnut Bidco har villkorat budet med att man uppnår 90 procent, detta villkor kan dock komma att frånfallas.

– Budet kan inte höjas.

– Oriflames oberoende budkommitté har rekommenderat budet, därtill anser EY i en fairness opinion att budet är finansiellt skäligt.
 
– Anmälningstiden avslutas 24 juni.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 18 juni 2019
Joacim Olsson
Verkställande direktör

Författare Bolagsbevakningen