Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-21

Här är Aktiespararnas kärnfrågor 2018

wysiwyg_image

Under årsstämmosäsongen 2018 ägnar Aktiespararna följande tre kärnfrågor särskild uppmärksamhet:

  • Minst tre oberoende styrelseledamöter
  • Digitalisering av bolagsstämman
  • Tid- & intressekonflikter/mångsyssleri

De från ägarna oberoende ledamöterna i ett börsbolag bör vara minst tre. I bolag där huvudägaren har en stark ställning stärker de oberoende ledamöterna förtroendet för att värdeskapande är i fokus. I herrelösa bolag, där risken för ett kontrollägarskifte typiskt är överhängande, utgör istället de oberoende ledamöterna en garanti för att ett bud ska kunna få en korrekt styrelsebehandling.

Digitalisering är ett sätt att öppna stämman för ett ökat deltagande.  En rimlig ambition är att alla aktieägare ska ha lika goda möjligheter att delta i diskussionerna som förs på stämman, och i förlängningen också kunna rösta rörande stämmans beslut.

”Aktiespararna vill dra nytta av ny teknik och med hjälp av den förbättra svensk ägarstyrning”, säger Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas Marknadsbevakning.

"Aktiespararna bekämpar fortsatt mångsyssleriet. Att vissa individer sitter på för många styrelseposter, det gynnar varken bolagen eller aktieägarna. ”Även om Aktiespararna delvis har nått framgång i sin kamp mot mångsyssleri, så tillkommer nya mångsysslare”, konstaterar Claes Folkmar.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm 21 februari 2018

För ytterligare kommentarer kontakta: 

Joacim Olsson, VD, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 00 alt 0709-69 19 40

Claes Folkmar, Chef Marknadsbevakning, Aktiespararna
tel 08-50 65 15 38 alt 0735-06 55 59

Författare Åsa Wesshagen