Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Harvian osavuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2021

Harvia Oyj, osavuosikatsaus 4.11.2021 klo 9.00


Harvia Q3: Vahva kasvu ja erinomainen kannattavuus jatkuivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Harvia Oyj:n tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Harvian verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/.

Katsauskauden pääkohdat

Heinä–syyskuu 2021:

 • Liikevaihto kasvoi 65,1 % ja oli 46,2 milj. euroa (28,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 65,4 % ja oli 46,3 milj. euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 42,5 %, minkä lisäksi yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 11,8 milj. euroon (6,1) ja oli 25,5 % (21,8) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 11,6 milj. euroon (25,2 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 11,6 milj. euroa (6,0) eli 25,1 % (21,4) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 4,4 milj. euroa (7,9) ja kassavirtasuhde oli 32,9 % (106,9 %). 2,5 milj. euron (1,0) investoinnit kapasiteetin laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 6,6 milj. euron kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta kolmannella neljänneksellä.
 • Harvia Oyj allekirjoitti ja toteutti sopimuksen Sauna-Eurox Oy:n ostosta 31.8.2021. Sauna-Eurox on yksi maailman suurimmista turvallisten ja kestävien kiuaskivien valmistajista. Yrityskauppaan kuului myös Sauna-Euroxin sisaryritys Parhaat Löylyt Oy. Yhtiöiden luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 31.8.2021 alkaen.

Tammi–syyskuu 2021:

 • Liikevaihto kasvoi 79,6 % ja oli 132,6 milj. euroa (73,9). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 83,0 % ja oli 135,2 milj. euroa. Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli vahvaa eli 53,9 %. Myös yrityskauppojen vaikutus kasvuun oli huomattava.
 • Oikaistu liikevoitto kasvoi 36,1 milj. euroon (15,7) ja oli 27,2 % (21,2) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 37,0 milj. euroon (27,3 % liikevaihdosta).
 • Liikevoitto oli 35,5 milj. euroa (13,7) eli 26,8 % (18,5) liikevaihdosta.
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 16,6 milj. euroa (18,3). 8,0 milj. euron (1,7) investoinnit kapasiteetin laajentamiseen ja tuottavuuden parantamiseen sekä nettokäyttöpääoman 15,8 milj. euron kasvu heikensivät operatiivista vapaata kassavirtaa ja kassavirtasuhdetta. Harvia rahoitti tammi–syyskuussa 2021 tehdyt yritysostot kassavaroistaan.
 • Nettovelka oli 38,9 milj. euroa (36,3). Velkaantumisaste oli 0,8 (1,5).
 • Omavaraisuusaste oli 41,4 % (42,2).
 • Harvia allekirjoitti ja toteutti 28.5.2021 sopimuksen Kirami Oy:n ostamisesta. Kirami on Suomen johtava kylpytynnyrivalmistaja ja puulämmitteisten kylpytynnyreiden edelläkävijä kansainvälisesti. Yhtiön luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 28.5.2021 alkaen. Harvia allekirjoitti ja toteutti sopimuksen Sauna-Eurox Oy:n ostosta 31.8.2021. Yrityskauppaan kuului myös Sauna-Euroxin sisaryritys Parhaat Löylyt Oy. Yhtiöiden luvut on konsolidoitu Harvian lukuihin 31.8.2021 alkaen.
 • Harvia on toteuttanut kaikissa toimintamaissaan erityistoimenpiteitä varmistaakseen henkilöstönsä turvallisuuden sekä tuotantonsa ja palveluidensa jatkuvuuden COVID-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Pandemiasta huolimatta Harvian toiminta- ja asiakaspalvelukyky on säilynyt lähes normaalilla tasolla.

Avainluvut

Milj. euroa 7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos 1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos 1-12/
2020
Liikevaihto 46,2 28,0 65,1 % 132,6 73,9 79,6 % 109,1
Käyttökate 13,3 7,3 82,4 % 39,8 16,8 136,7 % 26,7
% liikevaihdosta 28,7 % 26,0 %   30,0 % 22,8 %   24,5 %
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät * 0,2 0,1 66,7 % 0,6 2,0 -70,4 % 2,1
Oikaistu käyttökate ** 13,4 7,4 82,1 % 40,4 18,8 114,6 % 28,8
% liikevaihdosta 29,1 % 26,4 %   30,5 % 25,5 %   26,4 %
Liikevoitto 11,6 6,0 93,6 % 35,5 13,7 160,0 % 22,4
% liikevaihdosta 25,1 % 21,4 %   26,8 % 18,5 %   20,5 %
Oikaistu liikevoitto ** 11,8
Författare GlobeNewswire