Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Havila Shipping ASA: Regnskap for andre kvartal 2019

Sammendrag
Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 75,5 million
i 2. kvartal 2019, mot NOK 43,9 million i 2. kvartal 2018.

* Totale inntekter var NOK 191,3 million i 2. kvartal 2019, mot NOK
155,2 million i 2. kvartal 2018.
* Rederiet hadde pr. 30.06.19 23 fartøy som opereres fra Fosnavåg
hvorav seks for eksterne eiere.
* Konsernet hadde 3 AHTS fartøy i opplag ved utgangen av 2. kvartal
2019.
* Flåteutnyttelsen i 2. kvartal 2019 var på 85 % eksklusive fartøy i
opplag.

Resultat for 2. kvartal 2019

* Totale inntekter var NOK 191,3 million (NOK 155,2 million).
* Totale driftskostnader var på NOK 115,7 million (NOK 111,3 million).
* Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 75,5 million (NOK 43,9
million).
* Avskrivninger var NOK 80,2 million (NOK 91,7 million).
* Netto finansposter var NOK -52,0 million (NOK -83,7 million), hvorav
urealisert agio gevinst var NOK 7,4 million (urealisert agio tap NOK
36,7 million).
* Resultat før skatt ble NOK -57,5 million (NOK -133,1 million).

Resultat for 1. halvår 2019

* Totale inntekter var NOK 339,8 million (NOK 279,9 million).
* Totale driftskostnader var på NOK 230,0 million (NOK 217,9 million).
* Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 109,8 million (NOK 61,9
million).
* Avskrivninger var NOK 160,0 million (NOK 181,6 million).
* Netto finansposter var NOK -97,2 million (NOK -89,3 million), hvorav
urealisert agio gevinst var NOK 16,1 million (urealisert agio gevinst
NOK 2,7 million).
* Resultat før skatt ble NOK -149,3 million (NOK -213,4 million).

Balanse og likviditet pr. 30.06.19

* Bokført verdi på flåten er NOK 3 070 million.  Sum omløpsmidler var
NOK 345,2 million pr. 30.06.19, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK
100,4 million (herav NOK 3,2 million bundne). Pr. 30.06.18 var sum
omløpsmidler NOK 388,4 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK
141,7 million (hvorav NOK 8,7 million bundne).
* Netto kontantstrøm fra drift var hittil i år NOK 47,3 million (NOK
-35,9 million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK
-19,0 million (NOK -31,3 million). Betaling av avdrag og
leieforpliktelser utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på
NOK -12,9 million (NOK -42,9 million).
* Total rentebærende gjeld pr. 30.06.19 er NOK 4 124,7 million. Av
rente-bærende gjeld er 18,5 % USD lån, mens resterende lån er i NOK.
Sikret gjeld er klassifisert som langsiktig gjeld, bortsett fra
første års avdrag som klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Flåte
Havila Shipping ASA driver 23 fartøyer,
14 PSV
- Fire eiet eksternt
- En eiet 50% og ikke konsolidert
5 AHTS
3  Subsea
1 RRV (Innleid)

Ansatte
Havila Shipping ASA hadde pr. 30.06.19 451 ansatte på selskapets fartøyer
og 34 ansatte i administrasjonen.

Kontakt:
Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

* Q219HAVILASHIPPINGASA

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.