Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Havila Shipping ASA : Regnskap første kvartal 2016

Sammendrag
Havila Shipping ASA hadde et resultat før avskrivninger på NOK 149 million i
1. kvartal 2016, mot NOK 200 million i 1. kvartal 2015.
Totale inntekter var NOK 335 million i 1. kvartal 2016, mot NOK 419 million i
1. kvartal 2015.
Rederiet hadde 28 fartøy i drift pr. 31.03.2016. 24 fartøy opereres frå
Fosnavåg, hvorav ett for ekstern eier. Fire av fartøyene opereres av det 50 %
eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore.

Spotmarkedet for offshore fartøyer var også gjennom første kvartal preget av
tilbud høyere enn etterspørselen. For PSV fartøy har dagrater i snitt vært
lavere enn driftskostnader. AHTS fartøy i drift har i snitt oppnådd høyere
rater enn i første kvartal 2015.
Ved utgangen av første kvartal 2016 var 104 av fartøyene som normalt opererer
i Nordsjøen i opplag.

Ved inngangen til kvartalet hadde selskapet to AHTS fartøy i opplag. Fra
januar er ett subsea fartøy i opplag, men bys i markedet. I februar ble ett
PSV fartøy og fra april ytterligere ett PSV fartøy lagt i opplag.
Flåteutnyttelsen var på 78 % i 1. kvartal 2016, 90% eksklusive fartøy i
opplag.

Resultat 1. kvartal 2016
· Totale inntekter var NOK 334,9 million (NOK 418,6 million).
· Totale driftskostnader var på NOK 186,3 million (NOK 218,3 million).
· Driftsresultat før avskrivninger ble NOK 148,5 million (NOK 200,3 million).
· Avskrivninger var NOK 81,7 million (NOK 80,6 million).
· Netto finansposter var NOK 30,6 million (NOK 175,0 million), hvorav
urealisert agio gevinst var NOK 58,8 million (urealisert agio tap NOK 78,0
million).
· Resultat før skatt ble NOK 29,7 million (NOK -60,7 million).

Balanse og likviditet pr 31.03.16
Basert på megleranslag pr. 31.12.15 hadde flåten ved utgangen av mars en
markedsverdi på NOK 7 486,5 million. Verdien av fartøy hvor verdianslagene er
i fremmed valuta er omregnet etter vekslingskurser benyttet for øvrige
balanseposter. Bokført verdi på flåten er NOK 5 758,5 million, etter
nedskrivinger på NOK 1 388 million i Q4 15. Bokført egenkapital pr. aksje er
NOK 18.
Sum omløpsmidler var NOK 651,9 million pr. 31.03.16, hvorav bankbeholdning
utgjorde NOK 274,2 million (herav NOK 7,3 million bundne). Pr. 31.03.15 var
sum omløpsmidler NOK 841,9 million, hvorav bankbeholdning utgjorde NOK 377,5
million (hvorav NOK 8,6 million bundne).

Netto kontantstrøm fra drift pr. 31.03.16 var NOK 93,7 million (NOK 74,3
million). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var NOK -3,5 million (NOK
-40,1 million). Betaling av ordinære avdrag, nedbetaling av lån, og opptak av
lån, utgjør nettoendring fra finansieringsaktiviteter på NOK -14,1 million
(NOK -8,7 million).
Total rentebærende gjeld pr. 31.03.16 er NOK 5 575,4 million. Dette inkluderer
usikrede lån på NOK 950 million. Av rentebærende gjeld er 16,5 % USD lån,
mens resterende lån er nominert i NOK. Både banklån og obligasjonslån er
klassifisert som kortsiktig gjeld pr. 31.03.16, da selskapet er i brudd med
lånebetingelsene og det foreligger ikke en ubetinget rett til å utsette
oppgjøret av forpliktelsen i minst ett år etter rapporteringsperioden.

Flåte
Havila Shipping ASA driver pr. i dag 28 fartøyer,
· 15 PSV (hvorav 1 eies eksternt og 1 er 50% eid)
· 9 AHTS (hvorav 4 opereres av Posh i Singapore)
· 3 Subsea
· 1 RRV (Innleid)

Ansatte
Havila Shipping ASA har i dag ca 625 sjøfolk og 46 ansatte i administrasjonen

Kontakter:
Adm dir Njål Sævik +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kvartalsrapport
http://hugin.info/138738/R/2010988/744368.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire

HUG#2010988

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.