Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Havsfrun Investment AB: Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 5 april 2017

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2016 lämnas med 1,50 kr per aktie.
Avstämningsdag är fredagen den 7 april 2017 och utbetalning sker
genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg onsdagen den 12
april 2017.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter valdes för tiden fram till utgången av
årsstämman 2018, omval av Claes Werkell, Håkan Gartell och Minna
Smedsten samt nyval av Christian Luthman. Till styrelsens ordförande
valdes Claes Werkell.

Till revisor valdes för tiden fram till utgången av årsstämman 2018,
omval av BDO Mälardalen AB.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte
av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på
Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som
ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst
2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om
inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets
aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst
intill årsstämman 2018, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas
med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000
inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för
aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av
bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom
detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom
innan teckning av aktie av serie C sker. Syftet med bemyndigandet och
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det förvaltade kapitalet och
därmed sammanhängande stordriftsfördelar. Möjligheten att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt ökar förutsättningarna att nyemission kan
ske på ett snabbt och effektivt sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2017 kommer att lämnas
den 20 april 2017.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 5 april 2017

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, ordförande Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 april 2017 kl. 16.15.

-------------------------------------------------------------

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 000 aktieägare och ett eget kapital
på ca 260 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget
har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång
sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning
som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller
bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun
förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av
noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är
fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om
Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida,
www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se
månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Månadsrapport februari 2017
(http://mb.cision.com/Public/1303/2231554/a258c9c131bb6a95.pdf)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/havsfrun-investment-ab/r/beslut-vid-havsfrun-i...
http://mb.cision.com/Main/1303/2231554/653671.pdf
http://mb.cision.com/Public/1303/2231554/a258c9c131bb6a95.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.