Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Havsfrun Investment AB: Havsfrun Investment AB: Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

· Substansvärdet per aktie, justerat för återlagd utdelning, ökade
med 1,9 % (motsvarande period föregående år minskade 7,0 %)

· Substansvärdet den 31 december 2019 uppgick till 191,5 MSEK,
(205,7 MSEK), motsvarande 15,82 kr per aktie (16,99 kr)

· Koncernens resultat uppgick till 4,0 MSEK (-16,8 MSEK),
motsvarande 0,33 kr per aktie (-1,38 kr)

· B-aktiens totalavkastning uppgick till 13,3 % (-3,9 %). Den 31
december 2019 var B-aktiens börskurs 17,70 kr (16,95 kr)

· Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 lämnas
med 1,50 kr per aktie (1,50 kr), motsvarande en direktavkastning på
8,5 % (8,8 %)

Fjärde kvartalet 1 oktober - 31 december 2019

· Substansvärdet per aktie ökade med 0,9 % (minskade 5,2 %).
· Koncernens resultat uppgick till 1,6 MSEK (-11,3 MSEK),
motsvarande 0,14 kr per aktie (-0,94)

· B-aktiens totalavkastning uppgick till 7,9 % (-8,6 %)
Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

· Substansvärdet per aktie minskade med 0,7 % under januari.
Beräknat substansvärde per aktie den 31 januari 2020 uppgick till
15,70 kr och det totala substansvärdet till 190,1 MSEK.

Stockholm den 19 februari 2020

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00,
mobil: 0734 17 40 21

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2020 kl.
14.30 CET.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Bilaga:
Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019 (pdf)

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 700 aktieägare och ett eget kapital
per den 31 januari 2020 på 190,1 MKR. Aktien noterades på
Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som
den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men
med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun
förvaltar en globalt diversifierad investeringsportfölj bestående av
noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av
riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och
investeringsinriktningar. Den senaste månadsrapporten för bolagets
investeringsportfölj finns bifogat i detta utskick.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/havsfrun-investment-ab/r/havsfrun-investment-...
https://mb.cision.com/Main/1303/3039055/1196693.pdf
https://mb.cision.com/Public/1303/3039055/b28fe8fb0c92f172.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.