Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-23

Havsfrun Investment AB: Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019

Delårsperioden 1 januari - 30 september 2019

· Substansvärdet per aktie, justerad för återlagd utdelning, ökade
med 1,1 % (motsvarande period föregående år minskade 2,3 %)

· Substansvärdet den 30 september 2019 uppgick till 189,9 MSEK
(217,1 MSEK), motsvarande 15,69 kr per aktie (17,93 kr per aktie)

· Resultatet uppgick till 2,3 MSEK (-5,4 MSEK), motsvarande 0,19 kr
per aktie (-0,45 kr per aktie)

· B-aktiens totalavkastning uppgick till 5,6 % (4,4 %). Den 30
september 2019 var B-aktiens börskurs 16,40 kr (18,55 kr)

· Utdelning för räkenskapsåret 2018 om 1,50 kr per aktie (1,50 kr
per aktie), sammanlagt 18,2 MSEK (18,2 MSEK) utbetalades den 17 april
2019

Tredje kvartalet 1 juli - 30 september 2019

· Substansvärdet per aktie minskade med 0,1 % (-0,5 %)
· Resultatet uppgick till -0,1 MSEK (-1,0 MSEK), motsvarande -0,01
kr per aktie (-0,08 kr per aktie)

· B-aktiens totalavkastning uppgick till -2,4 % (5,4%)
Händelser efter rapporteringsperiodens utgång

· Efter rapporteringsperiodens utgång har det inte skett några
väsentliga händelser att rapportera om

Stockholm den 23 oktober 2019

HAVSFRUN INVESTMENT AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl.
12.00.

Bilaga:
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2019 (pdf)

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har drygt 2 500 aktieägare och ett eget kapital
per den 30 september 2019 på 189,9 MKR. Aktien noterades på
Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.
Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma avkastning som
den globala aktiemarknaden förväntas uppnå på mycket lång sikt men
med väsentligen mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun
förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av
noggrant utvalda hedgefonder, aktiefonder och aktier, vilka av
riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och
investeringsinriktningar. Bifogad finns den senaste månadsrapporten
över bolagets investeringsportfölj.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/havsfrun-investment-ab/r/havsfrun-investment-...
https://mb.cision.com/Main/1303/2939127/1128093.pdf
https://mb.cision.com/Public/1303/2939127/9b8d5531c02f28c0.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.