Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-18

Havsfrun Investment AB: Planerade ägarförändringar i Havsfrun Investment AB på grund av generationsskifte - oförändrad verksamhet och inriktning

Havsfrun Investment AB (Publ) (556311-5939) ("Havsfrun Investment")
har underrättats om att bolagets ena huvudaktieägare, John T
Tengberg, som ett led i sin generationsskiftesplanering, har för
avsikt att överlåta samtliga aktier i sitt helägda bolag KinderCo
S.A. (Luxembourg) till sina tre barn Lovisa Tengberg, John CF
Tengberg och Carl Tengberg, varvid dessa kommer att förvärva 33,3
procent vardera av samtliga aktier i KinderCo S.A. KinderCo S.A. äger
202 600 A-aktier och 615 000 B-aktier, motsvarande 6,75 procent av
aktierna och 9,17 procent av rösterna, i Havsfrun Investment. Lovisa
Tengberg, John CF Tengberg och Carl Tengberg äger sedan tidigare
vardera 400 aktier i Havsfrun Investment.

Havsfrun Investment har vidare underrättats om att John T Tengberg
avser att även överlåta samtliga aktier i sitt helägda bolag Inovest
S.A. (Luxembourg) till KinderCo S.A, efter det att ovan angivna
aktieöverlåtelser avseende KinderCo S.A. ägt rum. Inovest S.A.
innehar 50 procent av samtliga aktier och röster i Invia S.A., som i
sin tur äger 1 164 580 A-aktier och 4 239 650 B-aktier, motsvarande
44,64 procent av aktierna och 55,15 procent av rösterna, i Havsfrun
Investment. Denna överlåtelse kommer ej att medföra
flaggningsskyldighet.

Efter ovan angivna överlåtelser, vilka enligt underrättelse till
Havsfrun Investment för närvarande planeras att genomföras före
utgången av 2014, kommer John T Tengberg inte äga några aktier i
Havsfrun Investment, vare sig direkt eller indirekt.
Aktiemarknadsnämnden har med hänvisning till det generationsskifte
som sker inom Tengberg-familjen medgivit KinderCo S.A. dispens från
den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i anledning av
ovanstående åtgärder.

Ovanstående överlåtelser medför inte någon förändring i Havsfrun
Investments verksamhet eller inriktning och John T Tengberg kommer
även fortsättningsvis att vara anställd av Havsfrun Investment med
ansvar för affärsutveckling.

Claes Werkell, bolagets andra huvudaktieägare, har meddelat bolaget
att hans aktieinnehav är långsiktigt och att han för närvarande inte
har några planer på att överlåta aktier, varken som ett led i
generationsskiftesplanering eller av annat skäl.

Stockholm den 18 juni 2014

HAVSFRUN INVESTMENT AB

Claes Werkell, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD. Tel. 08-506 777 00

Bolagets pressmeddelanden finns att hämta på www.havsfrun.se.

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB ska offentliggöra
enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 juni 2014 kl. 08.00.

Bilaga:
Pressmeddelande

------------------------------------------------------------------------------------

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på
drygt 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget
har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång
sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning
som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller
bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun
förvaltar en globalt diversifierad multistrategiportfölj bestående av
noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är
fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om
Havsfruns förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida,
www.havsfrun.se. För historiska avkastnings- och riskmått se
månadsrapport Aktiv fondportfölj i medföljande länk (pdf):
Månadsrapport maj 2014
(http://mb.cision.com/Public/1303/9603312/92bd9bdab596ec32.pdf)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/havsfrun-investment-ab/r/planerade-agarforandr...
http://mb.cision.com/Main/1303/9603312/258024.pdf
http://mb.cision.com/Public/1303/9603312/92bd9bdab596ec32.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.