Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

H&D Wireless: Rättelse: Kommuniké från bolagsstämma

RÄTTELSE: KOMMUNIKÉ FRÅN BOLAGSSTÄMMA

Rättelsen avser kommunikén som offentliggjordes den 25 april 2019 kl. 15:22 som felaktigt angav det högsta antalet nya aktier i styrelsens bemyndigande. Rätt antal är högst 10 000 000 nya aktier.

Ordinarie årsstämma för Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) hölls i bolagets lokaler i dag den 25 april 2019. Totalt var 1 366 070 röster av 43 250 410 (3,16%) närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades.

Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att i ny räkning balansera 143 609 850 kr

Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter; att styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, intill dess nästa årsstämma hållits tillerkänns arvode med ett fast arvode om 200 000 kronor, att fördelas med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 50 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter; samt att styrelseledamöterna Pär Bergsten och Peter Dahlander valdes om på en ny period samt att Johan P Schlyter och Patrik Larsson valdes in i styrelsen. Peter Dahlander fastslogs som styrelseordförande tills nästa årsstämma. En närmare presentation av den föreslagna styrelsen återfinns på bolagets hemsida www.hd-wireless.com http://www.hd-wireless.com . Hans Söderberg och Carl Östholm hade undanbett sig omval.

Bolagsstämman beviljade styrelsens förslag att Frejs Revisorer AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

Styrelsens bemyndigande

Bolagsstämman beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler vilket kan motsvara högst 10 000 000 nya aktier efter emission, teckning och/eller konvertering. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen där om beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Samtliga beslut var enhälliga

2019-04-25

För ytterligare information vänligen kontakta:

H&D Wireless, Investor Relations
tel +46-8-551 18 460
Email: investors@hd-wireless.se mailto:investors@hd-wireless.se
Web: www.hd-wireless.com http://www.hd-wireless.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
HD Wireless Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25912

Om H&D Wireless:

Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av teknologi och tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionering (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin(r) samt GEPS(r). H&D Wireless grundades 2009 med över 1 miljon trådlösa produkter levererade hittills för IoT och M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar som digitaliserar och visualiserar fysiska processer och identifierar bland annat hanteringen av material, verktyg och maskiner med sin egenutvecklade lösning GEPS(r) (Griffin Enterprise Positioning Service). H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified. E-post info@fnca.se mailto:info@fnca.se Tel nr: +46 (0)8-528 00 399 Webb address: www.fnca.se http://www.fnca.se .

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.