Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-07

Heba 2 kv: Resultat e finans 42 Mkr (75)

(SIX) Fastighetsbolaget Heba redovisar ett resultat efter
finansnetto på 42 miljoner kronor (75) för det andra kvartalet
2013.

Driftsöverskottet var 40 miljoner kronor (34).

Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var 6 miljoner
kronor (60).

Förvaltningsresultatet blev 26 miljoner kronor (23).

Nettoresultatet uppgick till 33 miljoner kronor (56)
eller 0,79 kronor per aktie (1,35).

Hyresintäkterna var 62 miljoner kronor (57).

Daniel Albin
daniel.albin@six-group.se
SIX News

Författare TIC