Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

HEBA: Årsstämma 2014 i HEBA Fastighets AB (publ)

Vid årsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) den 7 maj 2014 fattades
bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare
fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2013 till 1,20 (1,10) kr
per aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 12 maj
2014.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet
styrelseledamöter ska vara sju med en suppleant och att arvode till
styrelsen ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 150 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter
samt 100 000 kronor till suppleanten. Till ledamöter omvaldes Sören
Härnblad, Christina Holmbergh, Leif Mellqvist, Lars Åberg, Rolf H
Andersson, Lena Hedlund och Johan Elfstadius samt till suppleant
valdes Johan Vogel. Sören Härnblad omvaldes till styrelsens
ordförande.

Stämman beslutade om inrättande av valberedning inför årsstämman 2015
bestående av styrelsens ordförande Sören Härnblad, Birgitta Härnblad,
Leif Mellqvist, Anders Ericsson samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde också principer för ersättning till
bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm den 7 maj 2014

HEBA Fastighets AB (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel 08-442 44 40

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014, kl 19:10
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heba/r/arsstamma-2014-i-heba-fastighets-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1260/9581238/241956.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.