Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

HEBA: Årsstämma 2016 i HEBA Fastighets AB (publ)

Vid årsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) den 11 maj 2016 fattades
bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare
fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2015 till 1,50 (1,30) kr
per aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 13 maj
2016.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet
styrelseledamöter ska vara sex med en suppleant och att arvode till
styrelsen ska utgå med 310 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 155 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter
samt 105 000 kronor till suppleanten. Till styrelseledamöter omvaldes
Sören Härnblad, Christina Holmbergh, Lars Åberg, Rolf H Andersson och
Lena Hedlund. Tobias Emanuelsson valdes till ny styrelseledamot samt
till suppleant omvaldes Johan Vogel. Sören Härnblad omvaldes till
styrelsens ordförande. Till bolagets revisor valdes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade om inrättande av valberedning inför årsstämman 2017
bestående av styrelsens ordförande Sören Härnblad, Birgitta Härnblad,
Leif Mellqvist, Anders Ericsson samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde också principer för ersättning till
bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm i maj 2016

HEBA Fastighets AB (publ)

Styrelsen

Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel. 08-442 44 40

Detta pressmeddelande innehåller information som HEBA Fastighets AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörandeden 11 maj 2016 kl 19.20

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heba/r/arsstamma-2016-i-heba-fastighets-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/1260/2007411/514573.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.