Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

HEBA: Årsstämma 2019 i HEBA Fastighets AB (publ)

Vid årsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) den 8 maj 2019 fattades
bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare
fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2018 till 2,20 kr per
aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 10 maj
2019.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet
styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleant, och att arvode till
styrelsen ska utgå med 375 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 180 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter.
Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Karlsson, Christina
Holmbergh, Rolf H Andersson, Lena Hedlund, Tobias Emanuelsson och
Johan Vogel. Lennart Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande.
Till bolagets revisor omvaldes Ernst & Young AB.

Stämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2020 består av
styrelseordföranden, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson, Leif
Mellqvist, samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde principer för ersättning till bolagsledningen i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om uppdelning av samtliga bolagets aktier
(aktiesplit), varvid en aktie, oavsett aktieslag, delas upp i två
aktier av samma aktieslag (2:1). Efter genomförd aktiesplit uppgår
det totala antalet aktier i bolaget till 82 560 000, med ändrat
kvotvärde från cirka 0,83 kronor till cirka 0,42 kronor. Styrelsen
bemyndigades att besluta om avstämningsdag för aktiespliten.
Årsstämman fattade även beslut om en med aktiespliten sammanhängande
bolagsordningsändring.

Stockholm i maj 2019
HEBA Fastighets AB (publ)
Styrelsen

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel. 08-5225 47 50

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå,
ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen
genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv
fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq OMX
Stockholmsbörsen, Mid Cap listan. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 maj 2019 kl 18.00

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heba/r/arsstamma-2019-i-heba-fastighets-ab--p...
https://mb.cision.com/Main/1260/2806820/1040162.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.