Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

HEBA: Bokslutskommuniké 2019 HEBA Fastighets AB (publ)

HEBA fortsätter att redovisa ett förbättrat förvaltningsresultat med
en ökning om 6,2 % och behåller den fina utvecklingen trots att det
under året avyttrats sex fastigheter (>10 procent av total yta).
Försäljningspriset för de sex fastigheterna motsvarar 755 Mkr. Under
året har HEBA förvärvat nyproduktion i Salem, tillträtt ett
nybyggnadsprojekt i Norrtälje samt fortsatt arbetet med utvecklings-
och ROT-projekt, allt till en total investering om 606 Mkr. Per
utgång av 2019 har fastighetsbeståndet ett värde om 10 135,3 Mkr.
Närmare 500 lägenheter är under produktion, varav cirka 300 kommer
att färdigställas under 2020.

· Hyresintäkterna uppgick till 388,4 (380,5) Mkr

· Driftsöverskottet uppgick till 261,1 (250,2) Mkr

· Förvaltningsresultatet uppgick till 178,8 (168,4) Mkr

· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 620,7 (557,2) Mkr

· Årets resultat uppgick till 724,1 (653,6) Mkr, vilket motsvarar
8,77 (7,92) kr per aktie

· EPRA NAV (långsiktigt substansvärde) uppgick till 81,87 (73,57) kr
per aktie vilket motsvarar en ökning med 11,3 %

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,20 (1,10) kr per aktie

- Marknadens efterfrågan på hyresbostäder och samhällsfastigheter är
större än någonsin, både hos fastighetsägare och hyresgäster. Vi
följer lagd strategi med full kraft och ska utveckla många nya
spännande projekt, kommenterar Patrik Emanuelsson, vd HEBA Fastighets
AB.

Stockholm den 13 februari 2020

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50.

www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020, kl
12.00 CET.

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå,
ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen
genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och
fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq
Stockholm AB, Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget
finns på www.hebafast.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heba/r/bokslutskommunike-2019-heba-fastighets...
https://mb.cision.com/Main/1260/3034623/1193447.pdf

Författare Cision News