Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

HEBA: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 15% och
förvärvar 184 nyproducerade hyresrätter i Huddinge.

· Hyresintäkterna uppgick till 244,7 (218,5) Mkr.
· Driftsöverskottet uppgick till 157,2 (136,1) Mkr.
· Förvaltningsresultatet uppgick till 104,8 (91,3) Mkr.
· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 264,0 (133,8) Mkr
och på räntederivat till 12,0 (-22,5) Mkr.

· Periodens resultat uppgick till 297,5 (188,2) Mkr, vilket
motsvarar 7,21 (4,56) kr per aktie.

· Det egna kapitalet var 4 222,8 (3 807,0) Mkr motsvarande en
soliditet om 49,7 (53,3) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten
efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 131,8 (105,0) Mkr.

· Substansvärdet uppgick till 129,6 (116,4) kr per aktie.
- Med uppdraget att HEBA ska fortsätta växa så känns det extra bra
att, med min första delårsrapport, leverera ett starkt resultat med
stabila nyckeltal. Det tillsammans med en stark balansräkning ger ett
bra utgångsläge att fortsätta växa genom förvärv av projekt, bostads-
och samhällsfastigheter.

- Vi jobbar aktivt med fastighetsutveckling och markanvisningar. Jag
ser med spänning på den utveckling vi för närvarande ser på
fastighetsmarknaden, säger Patrik Emanuelsson, VD på HEBA Fastighets
AB.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 9 november 2017

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50.

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 9 november 2017, kl 12.00.

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå,
ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen
genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv
fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq
Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heba/r/delarsrapport-1-januari---30-september-...
http://mb.cision.com/Main/1260/2386601/748866.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.