Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

Hedera Group AB: Kommuniké från extra Bolagsstämma i Hedera Group den 16 mars 2018

Stockholm den 16 mars 2018

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hedera Group

Hedera Group AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma den 16 mars 2018
varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade om företrädesemission av så kallade units. Varje unit
består av fem aktier och tre teckningsoptioner. Totalt omfattar emissionen
högst 1 263 628 stycken aktier och högst 758 177 stycken teckningsoptioner
(som var och en berättigar till teckning av en aktie). Teckningskursen för
varje unit uppgår till 63 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per
aktie om 12,60 kronor inklusive överkurs. Teckningsoptionerna utges
vederlagsfritt. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 23 mars
2018. Teckning ska ske under perioden från och med den 28 mars 2018 till
och med den 12 april 2018.

Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om
nyemission utan förteträdesrätt för befintliga aktieägare av högst 555 555
stycken aktier och högst 333 000 stycken teckningsoptioner, att tecknas av
Transferator Ventures AB.  Teckning av aktier ska ske under perioden från
och med den 16 mars 2018 till och med den 20 mars 2018 till en
teckningskurs per aktie om 12,60 kronor inklusive överkurs.
Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningsoptionerna medför en
rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj
2019 till och med den 31 maj 2019 för 16 kronor per nytecknad aktie.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i
Bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.
Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets
aktieägare och bemyndigandet är begränsat till 50 % av bolagets kapital och
röster.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns
tillgängliga på Bolagets hemsida www.hederagroup.se

.

* * *
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se

Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade
yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Ambio Helse, Medical Baerhendtz &
Haeger, Läkarresurs, Pridoc och Svensk Läkartjänst LILAB erbjuds
läkarbemanning inom olika specialiteter.

Stockholm den 16 mars 2018

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Hedera Group

Hedera Group AB (publ) ("Bolaget") höll extra bolagsstämma den 16 mars 2018
varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Stämman beslutade om företrädesemission av så kallade units. Varje unit
består av fem aktier och tre teckningsoptioner. Totalt omfattar emissionen
högst 1 263 628 stycken aktier och högst 758 177 stycken teckningsoptioner
(som var och en berättigar till teckning av en aktie). Teckningskursen för
varje unit uppgår till 63 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs per
aktie om 12,60 kronor inklusive överkurs. Teckningsoptionerna utges
vederlagsfritt. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 23 mars
2018. Teckning ska ske under perioden från och med den 28 mars 2018 till
och med den 12 april 2018.

Bolagsstämman beslöt vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om
nyemission utan förteträdesrätt för befintliga aktieägare av högst 555 555
stycken aktier och högst 333 000 stycken teckningsoptioner, att tecknas av
Transferator Ventures AB.  Teckning av aktier ska ske under perioden från
och med den 16 mars 2018 till och med den 20 mars 2018 till en
teckningskurs per aktie om 12,60 kronor inklusive överkurs.
Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningsoptionerna medför en
rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 maj
2019 till och med den 31 maj 2019 för 16 kronor per nytecknad aktie.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i
Bolaget. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning.
Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets
aktieägare och bemyndigandet är begränsat till 50 % av bolagets kapital och
röster.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen, vilka finns
tillgängliga på Bolagets hemsida www.hederagroup.se

.

* * *
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare frågor, kontakta:
Bertil Haglund, VD, 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se

Peter Näslund, ordförande 0704 220 111

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade
yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Ambio Helse, Medical Baerhendtz &
Haeger, Läkarresurs, Pridoc och Svensk Läkartjänst LILAB erbjuds
läkarbemanning inom olika specialiteter.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.