Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-14

Hedera Group AB: Offentliggörande av Investeringsmemorandum för Hedera Group AB

Inbjudan till teckning av aktier i Hedera

På årsstämman i Hedera Group AB den 7 maj beslutades att ge styrelsen ett
bemyndigande att emittera aktier med eller utan företrädesrätt för Bolagets
aktieägare. Styrelsen i Hedera beslutade den 2 augusti 2019, med stöd från
bemyndigandet från bolagsstämman, om en emission med företrädesrätt för
aktieägarna.

Den som på avstämningsdagen den 13 augusti 2019 var aktieägare i Bolaget
äger företrädesrätt att teckna aktier i Hedera Group utifrån befintligt
aktieinnehav. Teckningsperioden löper från den 15 augusti till den 29
augusti 2019.

Aktieägarna erhåller för varje (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt.
Det krävs tre (3) teckningsrätter rätter för att teckna en (1) aktie till
kursen SEK 8,50.

Teckningskursen är beräknad efter en genomsnittlig kurs under perioden 1
juli ? 31 juli 2019 med en rabatt på 10 procent.

Styrelsens beslut innebär att högst 1 938 491 nya aktier ska emitteras.
Genom beslutet ökas aktiekapitalet med totalt högst 3 101 592,66 kronor,
från 9 304 778,98 kronor till högst 12 406 371,65.

Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras ca 16,5 MSEK
före transaktionskostnader, vilka uppgår till cirka 0,1 MSEK. Aktieägare
som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin
ägarandel utspädd med cirka 25 procent av kapitalet.

Bolagets huvudägare Bertil Haglund med bolaget Lectica AB har förbundit sig
att teckna sin pro-rata andel i emissionen. Därmed är cirka 58 procent av
emissionen säkerställd.

Styrelsen för Hedera Group AB (publ) inbjuder härmed befintliga aktieägare
att, i enlighet med villkoren i Memorandumet, teckna aktier i Bolaget med
företrädesrätt samt allmänheten att teckna aktier utan företrädesrätt.
Utfallet i emissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida
(hederagroup.se) samt genom pressmeddelande efter teckningsperiodens slut.

De nyemitterade aktierna medför samma rätt som de förutvarande aktierna i
Bolaget.
Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan
medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig.
Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl
omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis
återkallas.

Stockholm den 14 augusti 2019
Hedera Group AB (publ)
Styrelsen

Bilaga

* IM Hedera Group

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.