Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Hedera Group AB: Rapport första kvartalet kvartalet Hedera Group AB

Perioden 1 januari ? 31 mars 2020

* Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 52,4 MSEK (43,4
MSEK) vilket är en ökning med 21%.
* Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -1,7 MSEK
(-0,6 MSEK).
* Rörelseresultatet uppgick under första kvartalet till -1,1 MSEK (-0,2
MSEK).
* Rörelsemarginalen uppgick under första kvartalet till -2,2% (-0,5%).
* Resultat per aktie uppgick under första kvartalet till SEK -0,22 (SEK
-0,10).
* Koncernen har under perioden haft kostnader av engångskaraktär om 0,6
MSEK.
* För perioden uppgår det operativa rörelseresultatet justerat för
kostnader av engångskaraktär till -0,5 MSEK.
* Koncernens omsättning proforma på rullande tolv månader uppgår till
262,5 MSEK med nuvarande verksamhet. Rörelseresultatet justerat för
kostnader av engångskaraktär per rullande tolv månader uppgår till
6,3 MSEK.
* Koncernens soliditet uppgår till 39% och moderbolagets till 49%.
* Under perioden genomförde Hedera ett rörelseförvärv av Medidoktor
Norden AB, där Hedera förvärvade personal, kundregister och pågående
affärer under 2020. Köpeskillingen uppgick till 800 tkr.
* Under kvartalet har Hedera lanserat ett sparprogram som beräknas
spara 2,2 MSEK under 2020 med en årseffekt på 3,1 MSEK.

 

Utdrag ur VD Johan Sandströms kommentar till första kvartalet;

Första kvartalet visar på en svag utveckling av såväl intäkter som resultat
för bemanningsdelen. Orsakerna till att intäkterna minskar i jämförelse med
samma period förra året är kopplade till såväl interna förändringar som att
marknaden och våra förutsättningar att leverera har förändrats.

Personalomsättningen under 2019 i förvärvade bolag var högre än förväntat
vilket gör att vi gick in i första kvartalet 2020 med flera nyanställda
konsultchefer. Marknaden kännetecknas av ökade lönenivåer för såväl läkare
som sköterskor. Region Stockholm hade under första delen av Q1 hyrstopp och
vi har upplevt en fortsatt hårdare konkurrens om konsulterna i hela
Sverige.

Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08.30 CET.

För ytterligare frågor, kontakta:
Johan Sandström, VD, 0733-33 03 42 eller mail:
johan.sandström@hederagroup.se

Per J Levin, CFO, 0725-84 44 39 eller mail: per.j.levin@hederagroup.se

.

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First
North Growth Market. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified
Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se

eller 08-684 05 800.

Hedera Group AB (publ)
Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade
yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs,
Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och
Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela
Sverige.
Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för
ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se

Bilaga

* Läs hela rapporten

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.