Du är här

2018-08-22

Heimstaden: Delårsrapport januari-juni 2018

· Periodens hyresintäkter ökade till 1 542 mkr (880)
· Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,3 procent (99,4)
· Driftnettot ökade totalt till 802 mkr (440)
· Finansnettot uppgick till -334 mkr (-188)
· Förvaltningsresultatet ökade till 463 mkr (233)
· Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 605 mkr (928)
· Värdeförändring i derivat uppgick till -12 mkr (3)
· Periodens resultat ökade till 1 725 mkr (967)
· Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 14 102 mkr (3 802) och
avyttringar uppgick till 156 (426)

· Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 121 kr (57)
"Med en investeringskapacitet större och starkare än någonsin har vi
funnit bra kompletterande affärsmöjligheter i både Sverige och
Danmark. Vi har under första halvåret utökat vårt svenska
fastighetsbestånd med knappt 2500 lägenheter på redan etablerade
orter, komplement som stärker vår lokala förvaltning och skapar
driftskostnadsfördelar

Innan midsommar ingick vi dessutom ett ramavtal med projektutvecklaren
Magnolia, där vi under de kommande fem åren förvärvar
nyproduktionsprojekt i Storstockholm och Öresundsregionen till ett
idag fastställt pris. Portföljen omfattar 14 bostadsprojekt och 5 300
lägenheter i direkt anslutning till spårbunden trafik eller annan
kollektiv kommunikation", säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

"I juli månad rörde vi oss för första gången utanför Nordens gränser
genom att underteckna ett förvärv i Berlin, Tyskland. Tillträde
kommer ske under hösten och vi arbetar nu för fullt med att få hela
operationsapparaten på plats för eventuella ytterligare förvärv",
fortsätter Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden AB 0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB 0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
samt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2018 kl. 08:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på
Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik
Penser Bank, 08-463 83 00.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen
äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge och
Danmark. Heimstaden har ca 35 500 lägenheter och ett fastighetsvärde
om ca 66,6 mdkr värde. Heimstaden har en preferensaktie noterad på
Nasdaq First North Premier med kortnamnet HEIM PREF samt 2
obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö.
Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heimstaden/r/delarsrapport-januari-juni-2018,c...
http://mb.cision.com/Main/11054/2597638/895264.pdf
http://mb.cision.com/Public/11054/2597638/b86972fb8ad08926.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.