Du är här

2017-10-10

Heimstaden: Heimstaden AB koncernens utökning av samarbetet i Heimstaden Bostad AB nu genomfört

Heimstaden AB har, i enlighet med tidigare meddelat avtal, idag
genomfört det utökade samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda
bolaget Heimstaden Bostad AB.

Detta genom att:

· Heimstaden Bostad AB har förvärvat Heimstaden ABs befintliga
fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av
ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg.
Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgick till ca
5,4 mdr SEK.

· Heimstaden Bostad AB har förvärvat Heimstaden ABs pågående
byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300
lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde ca
1,2 mdr SEK.

· Heimstaden Bostad AB har förvärvat Heimstaden ABs svenska
bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad,
Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om ca 3,5
mdr SEK.

· Heimstaden Bostad AB har förvärvat Alectas nyproducerade
bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, totalt 1 163 lägenheter.
Fastighetsvärdet uppgick till drygt 2,2 mdr SEK.

· Heimstaden Bostad AB har förvärvat ca 50 % av Fredensborg
Eiendomsselskaps bostadsfastigheter i Norge (primärt Oslo).
Fastighetsvärdet uppgick till drygt 8,4 mdr SEK.

· Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner
(kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två
aktieklasser med förutbestämd utdelning). I samband med transaktionen
genomfördes även en full återbetalning, genom del av
emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna tidigare
tillfört Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens
finansiella struktur för utomstående parter. För slutlig
ägarfördelning efter transaktioner och nyemissioner, se Bilaga 1.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial
direktavkastning om ca 3,8 % och den preliminära köpeskillingen för
aktierna uppgick till ca 5,8 mdr SEK. Slutliga köpeskillingar
fastställs först under Q4.

Förvärv i respektive land har skett genom köp av bolag.

Den tidigare meddelade transaktionen mellan Heimstaden AB och
Fredensborg AS avseende Heimstaden AB förvärv av resterande ca 50 %
av Fredensborg Eiendomsselskap ASs bostadsfastigheter i Norge
(primärt Oslo) är framskjuten till början av 2018 som följd av, bland
annat, utredning av förköpsrätter på vissa fastigheter gentemot
boende och/eller kommun.

Heimstaden ABs förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap AS kommer att
finansieras genom bankfinansiering samt nyemission av stamaktier
(vilken kommer genomföras som riktad nyemission av stamaktier
gentemot Fredensborg AS, nuvarande huvudägare i Heimstaden AB).

Tillträde av Fredensborg Eiendomsselskap ASs bostadsfastigheter
beräknas ske senast i samband med Heimstadens ABs årsstämma i april
2018.

Heimstaden Bostad AB:s resultat- och balansräkning kommer även efter
genomförda transaktioner och nyemissioner att konsolideras i
Heimstaden AB koncernens resultat och balans.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden AB 0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB 0705-29 31 44 magnus.nordholm@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen
äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och
Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad
i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark
lokal närvaro. Heimstaden har ca 21 800 lägenheter och ett
fastighetsvärde om ca 30,8 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är
noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq
Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se
www.heimstaden.com.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 10 oktober 2017 kl. 16:00 CET. Heimstadens
preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM
PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heimstaden/r/heimstaden-ab-koncernens-utokning...
http://mb.cision.com/Main/11054/2364802/734461.pdf
http://mb.cision.com/Public/11054/2364802/8071a40fd9462d64.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.