Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Heimstaden: Heimstaden offentliggör proforma och prospekt samt ansöker om upptagande till handel av hybridobligationer

Offentliggörande av proforma

Heimstaden AB (publ) ("Heimstaden" eller "Bolaget") publicerade genom
pressmeddelande den 1 april 2019 preliminär proforma i syfte att
beskriva Bolagets finansiella ställning före och efter vissa större
transaktioner som har genomförts under 2019. Bolaget offentliggör
genom detta pressmeddelande den slutliga proformaredovisningen som
har granskats av Bolagets revisor Ernst & Young. Den information som
presenteras i proformaredovisningen skiljer sig inte från de
preliminära

proforma-uppgifterna.
Offentliggörande av prospekt och ansökan om upptagande till handel

Bolaget emitterade den 11 april 2019 hybridobligationer om 2 000
miljoner SEK. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av
hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm och första dag för handel
beräknas vara omkring den 9 maj 2019. Med anledning av
noteringsansökan har Bolaget upprättat ett prospekt som idag har
godkänts av Finansinspektionen.

Proformarapporten med tillhörande revisorsyttrande samt prospektet
finns tillgängliga på Heimstadens hemsida www.heimstaden.com och
biläggs även detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD +46 705 85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Ingvor Sundbom, CFO +46 707 88 66 50 ingvor.sundbom@heimstaden.com

Adam Lindh, Finanschef +46 708 83 96 74 adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Nordeuropa med fokus på
att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler.
Genom våra värderingar omtanke, nytänkande och autentiska, skapar vi
värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster.
Heimstaden har ca 39 000 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 76
mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First
North Premier. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser
är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt
certifiedadviser@penser.se. För mer information se www.heimstaden.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/heimstaden-offentliggor-proforma...
https://mb.cision.com/Main/11054/2804389/1038195.pdf
https://mb.cision.com/Public/11054/2804389/a22639548f9e69ee.pdf
https://mb.cision.com/Public/11054/2804389/a61787dbc5670766.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.