Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-23

HELG: Nytt obligasjonslån med fortrinnsrett

Helgeland Boligkreditt AS har åpnet et nytt obligasjonslån med
fortrinnsrett:

ISIN: NO0010859986
Låneramme: MNOK 500
1.transje: MNOK 300
Kupong: 3 mnd. Nibor + 40 bps.
Innbetaling: 26.juli 2019
Forfall: 14.mars 2025
Utvidet forfall: 14.mars 2026
Tilrettelegger: Nordea Markets

Lånet vil bli søkt notert på Nordic ABM

Kontaktperson:
Tore Stamnes
Finanssjef
Mobil: 41508660

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/481759

Författare OSE News