Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-26

Heliospectra: Bokslutskommuniké 2015, Heliospectra

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015, HELIOSPECTRA

"Ökad omsättning med 340 procent och genombrott på marknaden"

juli-december:

* Nettoomsättningen uppgick till 9 709 (1 247) KSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -18 256 (-14 072) KSEK
* Resultat efter skatt var -19 717 (-14 068) KSEK eller -1 (-1) kronor
per aktie
* Rörelsens kassaflöde var -16 458 (-15 627) KSEK. Totalt kassaflöde
uppgick till 11 621 (-17 431) KSEK

Januari-december:

* Nettoomsättningen uppgick till 13 686 (3 110) KSEK
* Rörelseresultatet uppgick till -32 360 (-32 901) KSEK, innebärande en
negativ rörelsemarginal (neg)
* Resultat efter skatt var -33 954 (-33 670) KSEK eller -2 (-2) kronor
per aktie
* Rörelsens kassaflöde var -31 979 (-32 498) KSEK. Totalt kassaflöde
uppgick till 12 721 (2 596) KSEK

Viktiga händelser

juli - september

* Heliospectra's vd presenterar via Webinar för investerare i USA
* Största ordern någonsin motsvarande 672K USD (5.7 MSEK) från odlare i
Las Vegas i samarbete med American Cannabis. Installation under Q4.
* Heliospectra presenterar för investerare vid välkända MoneyShow i San
Francisco
* Heliospectra genomför riktad nyemission - tillför bolaget 25 miljoner
kronor
* Ledande Analysföretag inkluderar Heliospectra i ny Växthus och LED
växtbelysnings rapport · Heliospectra utökar Produktportföljen -
lanserar två nya LED växtlampor
* Heliospectras patentansökan godkänd även i Europa
* Storägare Weland och Midroc utnyttjar TO 1 för teckning i
Heliospectra

oktober - december

* Utfall från teckningsoptioner tillför bolaget cirka 22,5 miljoner
kronor, 90 % utnyttjandegrad · Heliospectra blir invald i OTCQB Index
* Heliospectra presenterar vid Viridian Cannabis Investor Symposium i
New York
* Heliospectra tecknar order på ny produkt Lightbar för vertikal odling
med europeisk växthusodlare värd drygt 1,8 miljoner kronor
* Heliospectra har utsett valberedningen inför årsstämman 2016
* Heliospectra tilldelat forskningsanslag om 450 tkr för innovativa
studier kring stimulering av arom- och näringsämnen i växter med
hjälp av ljus.

Händelser efter periodens slut

* Redeye Corporate Finance lanserar bolagsanalys av Heliospectra med
titeln "LED Lightning Strikes Growers"
* Heliospectra (publ) får bidrag på 500 000 kronor - ska utveckla
energi- och vatteneffektiv odling av plantor i Mellanöstern
* Heliospectra genomför topprekrytering av ledande branschchef i USA

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

När vi tittar tillbaks på 2015 kan vi konstatera att året har varit
Heliospectra's genombrott på marknaden. Vi har mer än fyrfaldigat
omsättningen från 3,1 Mkr till 13,7 Mkr (340 %) och känner ett starkt
momentum inför 2016.

Under slutet av 2014 lanserade vi LX60- och RX30-serien som bygger på samma
tekniska plattform. LX60 säljs primärt till traditionella odlare av
grönsaker och blommor samt odlare av medicinsk cannabis. RX30 är fokuserad
mot mer forskningsintensiva kunder som universitet, institut och stora
internationella bolag som säljer fröer, näringsämnen och bekämpningsmedel,
s.k. agtech-bolag. Det är intressant att notera att forskare nu börjat
specificera utrustning från Heliospectra i sina ansökningar för
forskningsanslag.

LX60 har stått för den största delen av omsättningen under 2015 och bolaget
har ökat sin produktion för att möta efterfrågan. Den största enskilda
ordern hittills på 5.7 MSEK har gått till en odlare av medicinsk cannabis i
Las Vegas. Strategin är att möta kunder på konferenser och events samt
därefter följa upp med mindre piloter som leder till större beställningar.
Eftersom Heliospectra fokuserar på större industriella volymkunder är det
viktigt med direktkontakt parallellt med de distributions- och säljkanaler
bolaget bygger upp. En viktig aspekt i säljarbetet är nöjda kunder som
sedan ställer upp som referenser mot nya potentiella kunder så att odlare
kan prata med odlare. Sammantaget har detta varit en framgångsrik strategi.

Under kvartal 3 så lanserade Heliospectra E60-serien som är en förenklad
version av LX60 och bygger på samma tekniska plattform, avsedd primärt för
växthusodlare. Samtidigt lanserades en s.k. lightbar som är en avlång
armatur ämnad för den starkt växande marknaden för vertikal odling där man
odlar på höjden inom kontrollerad inomhusmiljö. Liksom LX60 och RX30 har
E60 och lightbar utvecklats i nära samarbete med internationella kunder.
Ett resultat av detta är att bolaget snabbt fick en order på lightbars
motsvarande 1.8 MSEK från en internationell odlare i växthus.

Alla de marknader som Heliospectra aktivt bearbetar växer kraftigt enligt
oberoende marknadsanalyser. Marknaden för medicinsk cannabis är en av de
mest snabbväxande marknaderna i Nordamerika. Till dags dato har Kanada och
23 stater i USA legaliserat odling av cannabis för medicinskt bruk, och
ytterligare fyra stater röstar om detta under 2016. I resten av världen har
legalisering skett i Israel, Uruguay och delar av Australien samtidigt som
diskussioner förs i många andra länder. Enligt MarketsandMarkets så växer
marknaden för LED lampor för odling med 26 % per år, från 589 MUSD till
1940 MUSD under 2015 till 2020. Den traditionella växthusmarknaden är
fortfarande störst men samtidigt växer marknaderna för vertikal och
inomhusbaserad odling snabbare och blir tillsammans lika stora som
växthusmarknaden. Heliospectra är framlyft som ett av de intressantaste
bolagen på marknaden med rätt typ av produkter.

Bolagets primära fokus är på försäljning och alla kringliggande aktiviteter
som driver säljprocessen. Samtidigt fortsätter Heliospectra med sin
innovativa produktutveckling. Heliospectra har marknadsledande produkter
och vidareutveckling av dessa är viktigt. Bolagets kompetens ligger
framförallt inom produktutveckling och mjukvaruutveckling, varför all
produktion av hårdvara sköts av underleverantörer. Ett nära samarbete med
såväl kunder som leverantörer ligger till grund för framgången.

Till skillnad från många andra noterade utvecklingsbolag har Heliospectra
en solid ägarstruktur med de tre större huvudägarna Weland, Industrifonden
och Midroc. Detta tillsammans med kompetent personal, kraftigt växande
marknader och världsledande produkter borgar för ytterligare framgångar.

Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport:

Göteborg 2016-02-26

För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd, tfn +46 (0)708-365944, staffan@heliospectra.com

Jan Tufvesson, styrelseordörande, tfn +46 (0)706-442460, jan.tuf@telia.com

Håkan Bengtsson, CFO, tfn +46 (0)705-558902,
hakan.bengtsson@heliospectra.com
Lars Sjögrell, presskontakt, +46 (0)702-695300,
lars.sjogrell@perspective.se

G&W Fondkommission är bolagets Certified Adviser

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heliospectra Pressrelease 2016-02-26.pdf

Heliospectra Bokslutskommunike 2015.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.