Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Heliospectra: Heliospectra ABs företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket

Heliospectra AB genomförde, med stöd i bemyndigandet från extra
bolagsstämman den 12 mars 2019, i april 2019 en riktad
företrädesemission om högst 11 703 858 aktier till en teckningskurs
om 4,50 kronor per aktie eller maximalt 52,7 miljoner kronor före
emisionskostnader.

Den riktade företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket.
Det tecknades 11 703 858 aktier vilket inbringade 52,7 miljoner
kronor före emissionskostnader till bolaget. Utspädningseffekten blev
ca 25 %. Efter registrering uppgår antalet aktier till 46 815 434 och
aktiekapitalet till 4 681 543,40 kronor.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
- www.redeye.se

Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90
http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg
för offentliggörande den 3:e maj 2019 kl.15.45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/heliospectra-abs-foretradesemi...
https://mb.cision.com/Main/5333/2803240/1036987.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.