Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-24

Heliospectra: Heliospectra ABs Halvårsrapport januari - juni 2018

(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, CA, 24 aug , 2018 -

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för
kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag
sin halvårsrapport för perioden januari - juni 2018.

Omsättning och resultat januari - juni

· Orderingång uppgick till 30 309 (18 476) KSEK
· Nettoomsättningen uppgick till 17 324 (11 785) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -16 625 (-18 762) KSEK
· Resultat efter skatt var -16 476 (-18 824) KSEK eller -0,47
(-0,54) kronor per aktie

Viktiga Händelser

januari - mars

· Kanadensisk odlare väljer Heliospectras intelligenta
LED-belysningslösningar för ny högpresterande odlingsanläggning i
östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras intelligenta LX60
LED-belysningslösning och värderas till 5,5 miljoner kronor ($ 651
200 USD).

· Heliospectra ställer ut företagets intelligenta
LED-belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontrollsystem
HelioCORE™ på IPM Essen och Fruit Logistica i Tyskland.

· AcquiFlow, en av Heliospectras Nordamerikanska återförsäljare
säkrar order till en av Kanadas ledande producenter av cannabis för
medicinskt- och rekreations bruk. Odlaren är lokaliserad i Ontario.
Ordern är värderad till 524 000 kronor ($ 63 547 USD).

· Heliospectras återförsäljare Griffin Greenhouse Supplies säkrar
stororder åt Heliospectra i Nordamerika. Ordern är på Heliospectras
E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 5,8 miljoner kronor ($ 698
000 USD). Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna
under tredje kvartalet 2018.

· Kew Royal Botanic Gardens i Kew och Wakehurst har valt att
investera i Heliospectras intelligenta LX60-serie
LED-belysningslösningar. Lamporna kommer att installeras i en av Kews
plantskolor för tropiska växter, där de kommer att ersätta
traditionella natrium lampor (HPS). Ordern är värdera till ca 1,7
miljoner kronor (£ 150 000 GBP).

april - juni

· Heliospectra AB utser Magnus Svensson till ny Chief Financial
Officer (CFO), med start den 2a maj 2018.

· Griffin Greenhouse Supplies expanderar New England-anläggning med
en andra order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Ordern är på
Heliospectras E60-serie och värderad till 4,6 miljoner kronor ($ 549
000 USD).

· Griffin Greenhouse Supplies och New England-odlingsanläggning
standardiserar på Heliospectra LED-belysningslösning med en tredje
order på Heliospectras E60-serie LED-belysningslösning. Ordervärdet
är 5,7 miljoner kronor ($ 686 510 USD).

· Heliospectra lanserar officiellt HelioCORE™ företagets nya
kontrollsystem som nu är tillgängligt för beställning över hela
världen.

· 5 Leters DOO lägger ny order på Heliospectras
LED-belysningslösningar. Den nya ordern är på Heliospectras E60-serie
och ordervärdet uppgår till ca 1,5 miljoner kronor ($ 179 760 USD).

· ABB och Heliospectra AB sluter samarbetsavtal för Mellanöstern och
Afrika. Företagen går samman för att utforska innovativa lösningar
för att öka produktiviteten och hållbarheten i kommersiella växthus
och i kontrollerade odlingsmiljöer i Mellanöstern och Afrika.

· Heliospectra AB introducerar nästa generationens lightbar på
GreenTech i Amsterdam.

· 5 Leters DOO utökar sin installation med Heliospectras
belysningslösningar. Företaget håller nu på att bygga ut sin
anläggning för medicinskt cannabis i Resen, Makedonien och valt att
fortsätta investera i Heliospectra's E60-serie LED-belysning.
Ordervärdet är 1,5 miljoner kronor (USD 184 550).

· Heliospectra meddelar en ny order från Medical 420, en toppmodern
medicinsk cannabisanläggning i Makedonien. Ordern värderas till 3,7
miljoner kronor ($ 432 643 USD).

· Heliospectra höll årsstämma den 14e juni 2018. Staffan Gunnarsson
utsågs till ny styrelseledamot och Jens Helgesson till ny suppleant.

Händelser efter periodens slut

· Heliospectra visar upp HelioCORE™ samt ny lightbar-serie under
Cultivate'18 i Columbus, Ohio.

· Heliospectra AB utökar ledningsgruppen med en vice VD för
försäljning och marknadsföring och en vice VD för tekniska tjänster.
Hanna Rüdel börjar som vice VD för tekniska tjänster och Thorbjörn
Leu som vice VD för försäljning och marknadsföring, med start från
augusti 2018.

· Ljusgårda AB investerar i Heliospectras innovativa
LED-belysningslösningar. Ordern är på Heliospectras intelligenta
ELIXIA LED-belysningslösning och värderas till 1,3 miljoner kronor ($
143 552 dollar).

· 5 Leters DOO fortsätter utbyggnad med tredje order av
Heliospectras LED-belysningslösningar. Företaget fortsätter sin
utbyggnad i Resen, Makedonien och lägger därmed en ny order på
Heliospectras EOS-serie LED-belysning. Ordervärdet är 1,6 miljoner
kronor ($ 179 760 USD).

· Forskningsföretag i Australien väljer Heliospectras innovativa
LED-belysningslösningar för cannabisforskning. Kunden som
tillhandahåller högkvalitativa produkter och forskningstjänster till
den internationella läkemedelsindustrin, har lagt en order på
Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning. Ordern
värderas till cirka 660 000 kronor ($ 78 000 USD).

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Stora framsteg har gjorts under det första halvåret av 2018 och vi
fortsätter att leverera i linje med vår strategiska plan. Detta
gäller allt från att bygga nya kundrelationer och strategiska
partnerskap, till tekniska framsteg. På så sätt vidmakthåller
företaget sin position som en marknadsledare inom intelligent
belysningsteknik även i framtiden.

Heliospectra har ett unikt tillvägagångssätt som maximerar kundvärdet
genom att integrera hårdvara, mjukvara och tekniska tjänster. Detta
faktum gjorde att ABB fick upp ögonen för vårt företag och såg oss
som en ideal partner för att nå nya marknader och utveckla nya
teknologier. I maj slöts formellt ett samarbetsavtal med ABB.
Tillsammans kommer vi bemöta den ökade efterfrågan på hållbara
jordbruksprodukter och ny teknik inom bland annat matproduktion och
infrastruktur. Samarbetet kommer initialt att öppna upp för nya
kundsegment och marknader för båda företagen och göra det möjligt för
oss att tillhandahålla kompletta, integrerade lösningar för
kommersiella odlare runt om i världen. På sikt kommer vi introducera
tekniska samarbeten som bygger på Heliospectras ljusstyrnings- och
automationsplattform. Under kommande rapporter avser jag dela med mig
av mer nyheter som rör våra elektrifierings- och ljusinstallations
tjänster samt andra gemensamma projekt.

HelioCORE™, som släpptes tidigare i år, har fått ett mycket positivt
bemötande från marknaden. Vårt systembaserade synsätt på
belysningsdesign och skräddarsydda lösningar med hänsyn till
anläggning och klimat, ger odlare en marknadsledande kontroll över
avkastning, växtcykler, kvalitet samt energiförbrukning. HelioCORE
har snabbt förändrat odlares syn på vad en belysningspartner faktiskt
kan leverera.

I enlighet med vår strategi introducerade vi i juni vår nya
lightbar-plattform. Plattformen är specifikt framtagen för att stödja
plantans växtcykel och riktar sig mot kommersiella växthus, vertikala
odlingar och agtech-bolag.

Vår FoU-avdelning har utvecklat en lightbar som ger odlare en komplett
lösning från förökning till skörd. Dess olika spektrum bygger på mer
än ett decennium av växtforskning och optimerar plantans alla
tillväxtfaser. Den nya plattformen är framtagen för att användas i
extrema, kommersiella odlingsmiljöer och är mätbart överlägsen vår
tidigare lightbar-plattform.

För att bibehålla vår position som en världsledande producent av
innovativ högkvalitativa LED-belysning, har parallella satsningar
gjorts för att förbättra designen och öka effektiviteten i vår "top
light"-plattform. Nästa generationens top light kommer att ha ett
intensivare ljus och en modulbaserad design, vilket kommer att leda
till lägre produktionskostnader. Den nya plattformen kommer att
släppas under fjärde kvartalet 2018.

De framsteg vi gjort stärker Heliospectras tekniska ledarskap. Både på
mogna LED-belysningsmarknader med hög konkurrens från
lågkostnadsalternativ, samt högteknologiska marknader där
automatiserat jordbruk är standard.

Trots mindre fördröjningar som uppstod på grund av investeringar i
våra produktplattformar och en expansion av vår produktionskapacitet,
ökade orderingången med 64 procent, nettoomsättningen med 47 procent
och rörelseresultat före skatt förbättrades med 12 procent jämfört
med samma period föregående år.

Jag är väldigt glad över att få arbeta med aktieägare som delar vår
passion för innovation, hållbarhet, kvalitet och resultat. Som alltid
tackar jag för ert förtroende för vårt arbete med att förverkliga
Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök
http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2018-08-24

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North
- www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättninga...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.