Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Heliospectra: Heliospectra Delårsredogörelse januari - september 2017

"…tillväxt på mer än 120% jämfört med samma kvartal föregående år."

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för
kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag
sin delårsredogörelse för perioden januari - september 2017.

Omsättning och resultat januari - september

· Nettoomsättningen uppgick till 19 550 (16 189) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -25 611 (-30 316) KSEK
· Resultat efter skatt var -25 701 (-30 409) KSEK eller -0,73 (-1,63)
kronor per aktie

[image]

Viktiga Händelser

januari - mars

· Heliospectra tillsätter Ali Ahmadian som ny VD. Avgående VD
Staffan Hillberg kommer att vara fortsatt engagerad som rådgivare
till Heliospectra.

· Heliospectra presenterar på Cannabis Investor Webcast den 26
januari 2017.

· Heliospectra nummer 42 på Deloitte Global's 2016 Technology Fast
500™ EMEA List över snabbast växande företag.

· TCG Retro Market 1 LLC har valt att investera i Heliospectras
intelligenta LED belysning. Totalt kommer produkter till ett värde av
2,5 miljoner kronor ($ 302,000) att installeras i början av 2017.

· Heliospectra har valts ut som en finalist i den tredje upplagan av
Sapphire Awards i kategorin "Horticulture Lighting".

· Mak North America kommer att öppna den första licensierade
cannabisodlingen för medicinska syften i Makedonien. Mak North har
valt att standardisera den nya anläggningen med Heliospectra LED
belysning till ett initialt värde av 1,27 miljoner kronor (143 034
USD).

· Heliospectra har utsett Redeye AB till ny Certified Adviser för
Nasdaq First North från och med den 1 mars 2017.

· University of Sydneys Centre of Carbon, Water and Food har valt
att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett
värde av 823 601 SEK ($ 90 800 USD).

· Canada's Island Garden Inc, en licenserad medicinsk cannabisodling
på Prince Edward Island i Kanada, har beslutat att investera i
Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 1 871 186
kr ($ 208 368 USD). Detta är det andra köpet för denna kund efter en
omfattande testperiod.

april - juni

· Mak North America har lagt en andra order av Heliospectras
LED-belysningslösningar till ett ordervärde av 1,5 miljoner kr (USD
184 560). Lamporna kommer att användas i den första licensierade
medicinska odlingsanläggningen för cannabis i Makedonien. Leverans är
beräknad till början av Q3 och kommer att synas i räkenskaperna under
Q2 samt Q3.

· CORTEX - marknadens ledande kontrollsystem för växtbelysning
introduceras av Heliospectra. Heliospectras nya system ger odlare
ökad kontroll och möjliggör standardisering av grödans kvalitet,
skördecykler och avkastning.

· Heliospectra tar hem sin femte order från ett globalt Fortune 500
AgTech-bolag. Den nuvarande beställningen omfattar Heliospectras
LX60-serie, en intelligent LED-lampa som är kompatibel med företagets
nya kontrollsystem Cortex. Detta köp visar på att AgTech industrin är
snabba på att adoptera innovativ IoT- teknologi. Ordern som är
värderad till ca 4,7 miljoner kronor ($ 539 000) kompletterar fyra
tidigare order från den här kunden under 2015 och 2016.

juli - september

· Heliospectra annonserar en order från TruGanic Hybrid Cultivation.
Odlaren har valt att investera i Heliospectras belysningslösningar
för att uppnå konsekventa medicinska profiler samt möjligheten att
standardisera en hög kvalitét på grödan. Ordern värderas till ca 790
000kr ($ 93,500).

· Heliospectra visar upp bolagets nya kontrollsystem CORTEX under
Cultivate'17, den 15-18 juli 2017, i Columbus, Ohio. Cortex
integrerar med Heliospectras intelligenta LED-belysning samt
ljussensorer och erbjuder kommersiella odlare branschens mest
avancerade kontrollfunktioner för belysning i odlingsmiljöer.

· Heliospectra tillkännager en order från John Innes Centre i
Norwich, Storbritannien. Ordern från John Innes Centre, ett oberoende
internationellt forskningscenter inom växtvetenskap, forskning,
genetik och

mikrobiologi, värderas till 92 248 £ (1 048 273 SEK).
· Heliospectra tillkännager att en ny Fortune 500 Global AgTech-kund
väljer Heliospectras intelligenta LED belysningslösningar. Ordern,
som värderas till 70 000 dollar (583 333 SEK) är ett tillskott till
Heliospectras betydande försäljningsökning och marknadsföring av
produkter under 2017.

· Heliospectra tillkännager en ny order från en ny odlingsanläggning
i Portugal. Den inomhusstyrda anläggningen investerar i Heliospectras
belysningslösningar för att accelerera skördecykler och öka
avkastningen. Ordern värderas till 628 555 kr (77 500 USD).

· Heliospectra utökar ledningsgruppen för att tillhandahålla
innovativa och resultatdrivna belysningslösningar till odlare världen
över med utnämningen av Peter Nyberg som Head of Technology and
Development. Peter börjar på bolaget den 15e augusti 2017.

· Heliospectra mottar en order från den ledande italienska
tomatproducenten Gandini Antonio S.S. Ordern kommer genom deras
italienska återförsäljare, Ageon S.r.l. Odlarens mål är att investera
i avancerad LED-teknik för att öka avkastningen och förbättra
växtkvaliteten. Ordern värderas till 805 000kr (99 000 USD).

· Heliospectra mottar en andra order från The Grove Nevada, en
framstående odlingsanläggning i Las Vegas, Nevada. The Grove
standardiserade på Heliospectra redan 2015 och har haft oöverträffade
resultat när de kommer till att accelerera skörden och samtidigt
kontrollera konsekventa medicinska profiler av cannabisplantorna med
Heliospectra. Den nya ordern värderas till 1 749 667kr (209 960 USD).

· Heliospectra meddelar en tredje order från The Grove Nevada. Efter
att ha standardiserat på Heliospectras LED-belysningslösningar och
teknik 2015 har de fortsatt uppnå konsekventa resultat och
högkvalitativ medicinsk cannabis. Den nya ordern värderas till 1 803
109 kr (224,064 USD) och följer expansionen av deras kommersiella
odlingsanläggning i Nevada.

Händelser efter periodens slut

· Heliospectra tillkännager en order från NYSK Holdings. Odlaren har
valt att samarbeta med Heliospectra för att kunna erbjuda patienter
produkter i standardiserad läkemedelsklass för kroniska sjukdomar
året runt. Investeringen värderas till cirka 1 016 000kr ($ 125 000
USD).

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Jag är stolt över att Heliospectras tredje kvartal uppnått ett
rekordresultat med en stadig tillväxt och affärer vars lönsamhet
ökat. Resultatet för det tredje kvartalet återspeglar det hårda
arbete som lagts på att skapa kundcentrerade och värdebaserade
processer och att erbjuda branschens mest avancerade produktportfölj.
Intäktsökningen bekräftar den långsiktiga strategi som vi startade i
början av året.

Under tredje kvartalet sattes försäljningsrekord som har resulterat i
en tillväxt på mer än 120% jämfört med samma kvartal föregående år.
Detta har också återspeglats på aggregerad nivå med en ökad
orderingång på 52% och en ökad nettoomsättning på 21% jämfört med
föregående år. Det visar att den ökning som uppnåddes under årets
första halva håller i sig. Även om de mikroekonomiska utmaningarna
kvarstått, så har genomförandet av det program för ökad lönsamhet som
sjösattes vid årsskiftet bidragit till en resultatförbättring på 16%
jämfört med förra året.

I juli mjuklanserade vi kontrollsystemet CORTEX, vars kommersiella
lansering är planerad till Q1 2018. Efter tre månader är det tydligt,
både ur ett intäkts-, och "Net Promoter Score" perspektiv, att CORTEX
har en stark dragningskraft på matproducenter som ser värdet i såväl
kontrollsystemet som dess möjlighet att förbättra produktionskvalitet
och affärsresultat i sina produktionsmiljöer.

För att bättre kunna påverka odlarnas insikter om dessa värden har
under kvartalet affärsområdet Heliospectra Technical Services
introducerats, varigenom odlare erbjuds en rad konsulttjänster inom
exempelvis systemintegration, odlingsutbildning,
genomförbarhetsstudier för etablering av nya projekt och
ljusoptimering. Heliospectra Technical Services kommer att ge
kunderna ytterligare stöd och värde och därmed öka Heliospectras
konkurrenskraft och marknadsposition redan denna höst - och väl in i
framtiden.

Jag är stolt över vårt obevekliga fokus på att driva affärsmomentum.
Vi kommer att fortsätta att visa stark verkställandeförmåga och
samtidigt skapa nya möjligheter för framtida tillväxt genom vår
långsiktiga strategi. Det är så här vi tror vi kommer att skapa ett
hållbart värde för våra aktieägare, våra kunder, våra anställda, och
också världen runt omkring oss.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök
http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2017-10-27

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344,
ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN
SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104)
(www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent
belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras
produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och
fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik.
Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera
på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260
miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar
genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett
flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare:
Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se,
Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.