Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-14

Heliospectra: Heliospectra upprättar kontrollbalansräkning

HELIOSPECTRA UPPRÄTTAR KONTROLLBALANSRÄKNING

Styrelsen i Heliospectra undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital genom upprättande av kontrollbalansräkning. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma som skall hållas den 8 november för att besluta om en fullt garanterad företrädesemission om ca 91 MSEK samt överteckningsoption om ca 20 MSEK. Tillsammans har de tre största ägarna i Heliospectra, genom teckningsförbindelser och garantiavtal, på förhand säkerställt företrädesemissionen om ca 91 MSEK, vilket kommer att stärka bolagets balansräkning.

Styrelsen i Heliospectra har i samband med sammanställningen av finansiell rapport avseende årets tredje kvartal kunnat konstatera en misstanke att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital. Med anledning härav har styrelsen, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap 13 , omedelbart initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning att granskas av bolagets revisor. Omedelbart efter att kontrollbalansräkningen är upprättad och granskad av bolagets revisor kommer styrelsen att publicera utfallet och, i förekommande fall, kalla till extra bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Bolaget har kallat till bolagsstämma den 8 november 2016 där fråga om företrädesemission om ca 91 miljoner kronor ska behandlas. Företrädesemissionen är garanterad av en av Heliospectras aktieägare och de tre största ägarna har åtagit sig teckningsförbindelser. Beslut om företrädemissionen kommer stärka Heliospectras balansräkning.

Mer information om Heliospectra
Läs mer på www.heliospectra.com/blog http://www.heliospectra.com/blog
Följ @Heliospectra https://twitter.com/Heliospectra på Twitter
Gilla Heliospectra på facebook.com/heliospectra http://facebook.com/heliospectra

Göteborg, Sverige den 14 oktober, 2016

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com mailto:staffan.hillberg@heliospectra.com

G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se/

www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heliospectra Pressrelease 2016-10-14.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18828

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 oktober 2016 kl.09.30 CET.

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com/ ) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se http://www.welandstal.se/ , Industrifonden www.industrifonden.se http://www.industrifonden.se/ , Midroc www.midroc.se http://www.midroc.se/ , Avanza Pension www.avanza.se http://www.avanza.se/ .

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.