Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-12

Heliospectra: Kommuniké från extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 12 november 2019 klockan
10.00 hållit extra bolagsstämma i Centralhuset Konferens lokaler med
adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Ordförande vid stämman var
advokat Eric Ehrencrona.

Stämman fattade följande huvudsakliga beslut:

· Stämman beslutade om nyemission av aktier (företrädesemission) i
enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier
(intaget i kallelsen) återfinns på bolagets hemsida,
www.heliospectra.com.

Göteborg den 12 november 2019

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Ali Ahmadian, VD, tel. +46 (0)72 203 6344
ali.ahmadian@heliospectra.com

Hans Naess, CFO, tel. +46 (0)79 340 7900
hans.naess@heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut,
högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som
har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har
tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer
information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye
AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121
576 90.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i
den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden
grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är
av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och
konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka
många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden
påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och
beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter
inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom
branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för
branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några
framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller
utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 12:e november 2019 kl.11.40 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/kommunike-fran-extra-bolagssta...
https://mb.cision.com/Main/5333/2959556/1139870.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.