Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-28

Heliospectra: Nyemission i Heliospectra AB (publ) övertecknad inför planerad listning på Nasdaq OMX First North

Styrelsen i Heliospectra AB fattade den 24 april 2014, med stöd av
bemyndigande från bolags-stämman, beslut om en nyemission av högst 2
831 250 aktier och lika många vederlagsfria tecknings-optioner i form
av en unit, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Teckningskursen fastställdes till 8,00 kr per aktie och skulle vid
full teckning inbringa 22,65 Mkr. Emissionen var helt säkerställd
genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser.

Transaktionen har nu avslutats och den totala teckningen summerar i
att emissionen övertecknades. Häri ingår teckningar utifrån lämnade
teckningsförbindelser med 2,2 Mkr.

Det stora intresset har därutöver möjliggjort en tillkommande riktad
emission till kvalificerade investerare om ytterligare ca 18,2 Mkr,
inkluderande den del av ersättningarna avseende emissions-garantin
som kvittas mot nyutgivna units, vilket resulterar i ett totalt
emitterat kapital om ca 40,9 Mkr.

Utfallet av emissionen innebär att Heliospectra kan genomföra planen
med satsningar på framför allt marknadslansering av den nyutvecklade
LED-baserade växtbelysningsarmaturen LX60 med tillhörande sensorer
och systemarkitektur, samt fortsatt produktutveckling så som tidigare
beslutats av styrelsen.

- Det är glädjande att emissionen om 22,65 Mkr kunnat genomföras med
överteckning och därtill att det stora intresset möjliggör en
tillkommande riktad emission till kvalificerade investerare om ca
18,2 Mkr. Emissionen finansierar fullföljande av den förestående
marknadslanseringen med full kraft. Vi hälsar de ca 400 nya
aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen välkomna.
Listningsprocessen på Nasdaq OMX First North kommer på basis av denna
spridning att kunna fortgå planenligt med preliminär första
listningsdag den 18 juni, säger Heliospectras vd Staffan Hillberg.

Teckningstiden löpte mellan den 28 april - 22 maj 2014. Genom
nyemissionerna, grundemission och riktad emission till kvalificerade
investerare, ökar aktiekapitalet i bolaget med ca 511 119,50 kr och
kommer därefter att uppgå till ca 1 379 119,50 kr. Antalet aktier
uppgår efter nyemissionerna till ca 13 791 195 st. och Bolaget
tillförs ca 41 Mkr före emissionskostnader. Smärre avvikelser från
ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt
registrerats hos Bolagsverket.

Avräkningsnotor kommer att tillsändas samtliga tecknare där
anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter
inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att
erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå
eller VP-konto. Alla tecknare kommer att erhålla full tilldelning.

G&W Fondkommission har agerat som Heliospectras finansiella rådgivare
i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått G&W med legal Due
Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som
emissionsinstitut. Advokatfirman MAQS i Göteborg har bistått
Heliospectra i bolagsrättsliga frågor.

För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd Heliospectra tfn +46 708 36 59 44,
staffan@heliospectra.com

Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra tfn +46 702 69 53 00,
lars.sjogrell@perspective.se

Heliospectra grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent
ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras
produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen
tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik.
Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera
på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 4,48
miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar
genom akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal
utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. Huvudägare:

Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Weland
Stål www.welandstal.se

Wood & Hill Investment www.woodhillinvestment.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/heliospectra/r/nyemission-i-heliospectra-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/5333/9592775/250199.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.