Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Heliospectra: Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende företrädesemission

OFFENTLIGGÖRANDE AV HELIOSPECTRAS PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Heliospectra AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, http://ir.heliospectra.com/se/aktien/prospekt/ http://ir.heliospectra.com/se/aktien/prospekt/ . Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Redeyes hemsida www.redeye.se http://www.redeye.se/ samt på Aqurats hemsida www.aqurat.se http://www.aqurat.se/ .

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Heliospectra. Aqurat FK AB agerar emissionsinstitut i anledning av erbjudandet.

Tidplan
Teckningstid: 18 november - 2 december 2016

Mer information om Heliospectra
Läs mer på www.heliospectra.com/blog http://www.heliospectra.com/blog
Följ @Heliospectra på Twitter
Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra http://www.facebook.com/heliospectra

Göteborg 17 november 2016

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com mailto:staffan.hillberg@heliospectra.com

G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se http://www.gwkapital.se/

www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com/

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Heliospectra Pressrelease 2016-11-17.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19013

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 november 2016 kl.19.15 CET.

KOPIOR AV DETTA PRESSMEDDELANDE GÖRS INTE OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER SKICKAS, I SIN HELHET ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN RESPEKTIVE UTSKICKET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com http://www.heliospectra.com ) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se http://www.welandstal.se/ , Industrifonden www.industrifonden.se http://www.industrifonden.se/ , Midroc www.midroc.se http://www.midroc.se/ , Avanza Pension www.avanza.se http://www.avanza.se/

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.