Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-07

Hembla AB (publ): Kommentar med anledning av Vonovias tillträde till aktierna i Hembla och Vonovias kontanta budpliktserbju...

Den 23 september 2019 meddelade Hembla AB (publ) ("Hembla") att de
blivit informerade om att Vonovia SE, genom sitt indirekt helägda
dotterbolag HomeStar InvestCo AB ("Vonovia"), ingått ett avtal med
Hemblas största aktieägare Vega Holdco S.à r.l., ett bolag helägt av
fastighetsfonder som rådges av The Blackstone Group Inc.
("Blackstone"), enligt vilket Vonovia förvärvade Blackstones aktier i
Hembla.

Hembla noterar att Vonovia idag den 7 november 2019 offentliggjort att
tillträde till aktierna skett och att Vonovia nu äger 71,69 procent
av rösterna och 64,21 procent av det totala antalet aktier i
Hembla.[(1) ]Genom tillträdet till aktierna innehar Vonovia mer än 30
procent av rösterna i Hembla. Vonovia har således en skyldighet
enligt 3 kap. 1 § lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på
aktiemarknaden att offentliggöra denna omständighet och att lämna ett
kontant budpliktserbjudande till Hemblas aktieägare om att överlåta
samtliga återstående aktier i Hembla till Vonovia ("Erbjudandet").
Dagens pressmeddelande från Vonovia utgjorde ett sådant
offentliggörande.

För ytterligare information om Erbjudandet och dess villkor hänvisas
till Vonovias pressmeddelande som offentliggjordes idag den 7
november 2019, samt den fullständiga erbjudandehandlingen som
förväntas offentliggöras den 8 november 2019. Dessa dokument kommer
att finnas tillgängliga på den särskilda avdelningen för Erbjudandet
på Vonovias hemsida:
https://se.vonovia-h.de/websites/1033_ma/Swedish/1000/meddelanden.html.

Den oberoende budkommittén kommer att utvärdera Erbjudandet och avser
återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna
uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång.
Acceptfristen för Erbjudandet förväntas börja löpa den 11 november
2019 och avslutas den 9 december 2019.

Stockholm den 7 november 2019
Hembla AB (publ)
Styrelsen

[(1) ]Baserat på sammanlagt 92 924 306 utestående aktier i Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta

Patrick Forslund, styrelseledamot och den oberoende budkommitténs
ordförande, tfn +46 720 62 60 54

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2019 kl.
17.30 (CET).

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hembla-ab--publ-/r/kommentar-med-anledning-av...
https://mb.cision.com/Main/8760/2956702/1137719.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.