Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Hembla AB (publ): Vonovia kompletterar sitt förslag avseende styrelsesammansättning inför Hemblas extra bolagsstämma den...

Den 22 oktober 2019 utfärdade Hembla AB (publ) ("Hembla") kallelse
till extra bolagsstämma den 15 november 2019. Den extra bolagsstämman
påkallades av Hemblas tidigare huvudägare Blackstone, på uppmaning av
Vonovia SE sedan Vonovia SE, genom sitt indirekt helägda dotterbolag
HomeStar InvestCo AB ("Vonovia"), ingått avtal om förvärv av samtliga
Blackstones aktier i Hembla. Vonovia har nu kompletterat sitt förslag
avseende styrelsesammansättning inför Hemblas extra bolagsstämma den
15 november 2019.

Vonovias förslag är att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter.
Vidare föreslås att de styrelseledamöter i Hembla som representerat
Blackstone, det vill säga styrelseordförande James Seppala samt
styrelseledamöterna Melissa Pianko och Donatella Fanti, ersätts av
Rolf Buch, Helene von Roeder och Per Ekelund, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma. De befintliga styrelseledamöterna Patrick
Forslund, Fredrik Brodin och Karolina Keyzer, vilka utgör den
oberoende budkommittén, föreslås kvarstå i styrelsen i Hembla.
Vonovia föreslår vidare att Rolf Buch utses till styrelsens
ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns tillgänglig på Hemblas
hemsida, www.hemblagroup.se/sv/, tillsammans med valberedningens
motiverade yttrande avseende Vonovias förslag.

Hembla noterar även att Vonovia idag den 8 november 2019 publicerat
den fullständiga erbjudandehandlingen avseende det pågående
budpliktserbjudandet avseende aktierna i Hembla.

Stockholm den 8 november 2019
Hembla AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail:
sel@hembla.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl.
17.30 (CET).

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hembla-ab--publ-/r/vonovia-kompletterar-sitt-...
https://mb.cision.com/Main/8760/2957743/1138415.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.