Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-20

Hemcheck: Hemchecks bokslutskomuniké för 2018

PRESSMEDDELANDE

Bokslutskommuniké för Hemcheck AB

Perioden 1 januari - 31 december, samt kvartalsrapport för fjärde
kvartalet 2018

Hemchecks lösningar för detektion

av hemolys CE-märkta

Under fjärde kvartalet 2018 CE-märktes Hemchecks lösningar för
patientnära detektion av hemolys i blodprov med blodgassprutor och i
blodprov med vakuumrör. Under kvartalet förstärktes också Hemchecks
organisation med en sälj- och marknadschef, en kvalitetssamordnare
och en klinisk koordinator inför den marknadslansering som nu inleds.

Fjärde kvartalet 2018 (1 oktober - 31 december)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till1 730 tkr (- 1 455
tkr)

· Resultat per aktie uppgick till -0,11 kronor (-0,13 kronor)
Helåret 2018 (1 oktober - 31 december)

· Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (10 tkr)
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 317 tkr (-5 391
tkr)

· Resultat per aktie uppgick till -0,34 kronor (-0,53)
· Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret
Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com

Vd har ordet

2018 var ett viktigt år för Hemcheck. Då kunde vi CE-märka våra
lösningar för patientnära detektion av hemolys, både för blodprov med
vakuumrör och för provtagning med blodgasspruta. Det har varit en
komplex och resurskrävande process med många olika delprocesser. Nu
har vi bekräftat att våra två tester fungerar som det är tänkt och
att de är godkända för att användas vid sjukhus och vårdinrättningar
inom EU. Det visar på styrkan och möjligheterna i Hemchecks teknik.
Under hösten och vintern 2018 började vi förbearbeta utvalda kunder
och går nu vidare med marknadslanseringen.

Annelie Brolinson

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett
engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid
provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys,
trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov
inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra
till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter
för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till
provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet,
mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i
Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden
AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2019, klockan 09.00

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemcheck/r/hemchecks-bokslutskomunike-for-2018...
https://mb.cision.com/Main/16884/2744884/994080.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.