Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Hemcheck: Studie genomförd på Capio S:t Görans sjukhus visar signifikant lägre hemolysfrekvens med användning av Hemche...

Hemcheck Sweden AB och Capio S:t Görans sjukhus har slutfört studien
på sjukhusets akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks
produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga
blodprover som skickas till det centrala laboratoriet.

Resultatet från studien är att 758 blodprover avseende
elektrolytstatus inkluderats och att hemolysfrekvensen är 54% lägre i
dessa blodprover än genomsnittet för denna typ av blodprover under
2018 (3,7% jämfört med 8,0%).

Det finns tre huvudtyper av orsaker till att blodprover är
hemolyserade när de når laboratoriet; att blodet har hemolyserat
inuti kroppen, så kallad in-vivo hemolys, provtagningsrelaterad
hemolys samt efterhanterings- och transportrelaterad hemolys. I
tillägg finns felkällor kopplat till olika mätmetoder och problem som
kan uppstå vid själva analysen av proverna på det centrala
laboratoriet. Hemchecks v-Test som Capio S:t Göran använt är utformat
för att direkt vid patient identifiera hemolyserade blodprover och
därmed möjliggöra en minskning av andel hemolyserade blodprov som når
laboratoriet, orsakad av provtagningen.

-Det är mycket positivt att vi nått detta resultat då det fanns en
förväntan från oss och Capio om att ett bra resultat vore att halvera
hemolysfrekvensen, då vi inte rår på alla felkällor. Vi har i tillägg
identifierat ett par möjliga förbättringsområden under studiens gång
som har potential att ytterligare förbättra resultatet om Capio går
vidare och köper in lösningen, säger Joen Averstad, vd för Hemcheck.

-Vi är mycket nöjda med genomförandet av studien där personalen
anammat arbetssättet fullt ut och tidsramen hållits. Vi ser ett stort
värde av att kunna sänka hemolysfrekvensen så drastiskt som visats i
denna studie, som genomförts under verkliga förutsättningar. I
tillägg så ser vi klart positivt på de ytterligare möjligheter som vi
identifierat för att förbättra våra flöden, något som Hemcheck varit
en del av. Vi kommer nu att diskutera internt och med Hemcheck hur vi
går vidare, säger Göran Örnung, chef akutmedicinkliniken Capio S:t
Görans sjukhus.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 076 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Capio S:t Görans sjukhus

Capio S:t Görans sjukhus är ett akutsjukhus för vuxna patienter,
beläget på Kungsholmen i Stockholm. Sjukhuset är Stockholms mest
centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till
antalet akuta patienter. Under 2019 togs över 100 000 besök emot på
akutmottagningen. Capio S:t Görans sjukhus är en del av Capio som i
sin tur är en del av Ramsay Générale de Santé, en ledande europeisk
vårdgivare som driver 235 sjukhus runt om i världen.

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt
koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga
röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte
kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest
samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera
hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål
är skapa hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård
genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av
hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så
sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade
vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i
Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till
bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 januari 2020 klockan 16.00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemcheck/r/studie-genomford-pa-capio-s-t-gora...
https://mb.cision.com/Main/16884/3005651/1172157.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.