Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-30

Hemcheck Sweden AB: publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2017 - Regulatorisk

PRESSMEDDELANDE

HemChecks kvartalsrapport för tredje kvartalet 2017

Hemcheck Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget publicerar delårsrapport
för tredje kvartalet 2017. Utvalda delar av rapporten återfinns nedan.
Rapporten i sin helhet finns att hämta på bolagets hemsida www.hemcheck.com.

Tredje kvartalet: 1 juli - 30 september 2017
* Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr)
* Resultat efter finansiella poster -546 tkr (-290 tkr)
* Resultat per aktie - 0,05 kr (-0,06 kr)
* Likvida medel 22 667 tkr (350 tkr)

Perioden i sammandrag: 1 januari - 30 september 2017

* Rörelsens intäkter uppgick till 10 tkr (17 tkr)
* Resultat efter finansiella poster -3 935 tkr (-1 059 tkr)
* Resultat per aktie -0,36 kr (-0,23 kr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Etikprövningsnämnden godkänner HemChecks ansökan. Vid sitt sammanträde i
oktober beslutade Etikprövningsnämnden i Uppsala att godkänna HemChecks
ansökan om att få genomföra en studie bestående av en metodjämförelse vid
akutmottagningen och det kliniska kemilaboratoriet vid Centralsjukhuset i
Karlstad.

VD ANNELIE BROLINSON KOMMENTERAR

Den finansiering vi fick tidigare i år har gjort det möjligt för oss att
fortsätta vårt arbete och vi kommer allt närmare en produkt färdig att
lansera. Nu går arbetet ut på att anpassa, utvärdera och genomföra de
åtgärder som behövs för att vi ska uppfylla de krav som satts upp. Målet är
att nå en CE-märkning av produkten under 2018. Under 2018 ska vi dessutom,
som ett första steg, genomföra en lansering på den svenska marknaden.
Utvecklingsprojekt innebär alltid utmaningar, men vi ligger väl i fas och jag
känner fullt förtroende för att vi kommer att leverera det vi utlovat.

Rapporten i sin helhet finns att hämta på HemChecks hemsida www.hemcheck.com

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Om HemCheck

Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt
produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga
röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan
analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga
kostnader för samhället. HemChecks mål är att bidra till en förbättrad vård
för patienter över hela världen genom att utveckla och kommersialisera
användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt
anslutning till provtagningen. HemChecks huvudkontor finns i Karlstad,
Sverige.

Viktig information

Denna information är sådan information som HemCheck är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
30 oktober 2017 kl. 09.00

Kvartalsrapport Q3_FINAL
http://hugin.info/173480/R/2144254/822458.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.