Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-30

Hemcheck Sweden AB: Stämmokommuniké ÅS 2017

Beslut vid årsstämman i Hemcheck Sweden AB (publ) den 30 maj 2017
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien,
Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan
jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål
för legala restriktioner.

Hemcheck Sweden AB (publ) höll årsstämma den 30 maj 2017 i Karlstad. Stämman
fattade bland annat följande beslut, där samtliga beslut var i enlighet
förslagen i kallelsen till stämman:
UtdelningStämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas.

AnsvarsfrihetStämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen och revisorStyrelseledamöterna Fredrik Sjövall, Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard, Hjalmar
Didrikson och Torbjörn Koivisto omvaldes. Styrelsesuppleanten Måns Alfvén
omvaldes. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor
omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Jan Nyström fortsätter som
huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska utgå med 75 000 kronor till
styrelseordförande och med 50 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en styrelseledamot om det
står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning och skatterättsliga
praxis samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ska
kunna ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från enskild firma eller
eget bolag, under förutsättning att firman eller bolaget innehar
F-skattsedel.

Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptionerStämman beslutade om emissionsbemyndigande till styrelsen enligt styrelsens
förslag, innebärande att styrelsen bemyndigas att rätt att besluta om
emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med och utan
företrädesrätt för aktieägarna. Bemyndigandet är begränsat till 10 procent av
vid var tid utestående aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl,
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i
aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning
av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt
för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Övriga beslutHärutöver beslutade stämman även om principer för valberedning.

Om hemCheck
Hemcheck Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar ett unikt
produktkoncept Helge(TM) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys,
trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte
kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga
kostnader för samhället. Helge(TM) detekterar hemolyserade blodprover i
direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad
vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad,
Sverige.

Kontakt
Hemcheck Sweden AB (publ)
Annelie Brolinson, VD
Tel: +46 70 288 0826
E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
www.hemcheck.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2017 kl. 14.00.

sta?mmokommunike? A?S 2017
http://hugin.info/173480/R/2108238/800711.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hemcheck Sweden AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.