Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

Hemfosa Fastigheter AB: Delårsrapport januari - juni 2017

Denna information är insiderinformation som Hemfosa Fastigheter AB
(pub) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och information som Hemfosa Fastigheter
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl
07.30.

· Hyresintäkterna uppgick till 858 mkr (642) i kvartalet och 1 580 mkr
(1 292) i perioden

· Förvaltningsresultatet uppgick till 699 mkr (352) i kvartalet,
motsvarande 4,25 kr per stamaktie (2,23) och till 1 146 mkr (693) i
perioden motsvarande 92 kr per stamaktie (4,61)

· Resultat efter skatt uppgick till 874 mkr (703) i kvartalet,
motsvarande 5,31 kr per stamaktie (4,62) och till 1 860 mkr (1 357) i
perioden motsvarande 11,33 kr per stamaktie (9,37)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Fem fastigheter i centrala Örnsköldsvik förvärvades till ett
underliggande fastighetsvärde om cirka 858 mkr

· 19 fastigheter i Karlskrona förvärvades till ett underliggande
fastighetsvärde om 750 mkr

· 16 samhällsfastigheter på totalt tio orter i Sverige förvärvades
till ett underliggande fastighetsvärde om 135 mkr

· Avtal tecknades om förvärv av tio centralt belägna
samhällsfastigheter i Halmstad till ett underliggande fastighetsvärde
om 1 066 mkr där tillträde sker i september

· Efter kvartalet förvärvades tre samhällsfastigheter i Norge, en
centralt i Tønsberg kommun, en i Eidsvoll kommun samt en i Bergen
till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 392 mnok

KOMMENTAR FRÅN VD

Förvärv lyfter intjäningen

Hemfosa levererar nu på det långsiktiga förvärvsarbete som vi bedrivit
alltsedan nyemissionen 2016. Under det andra kvartalet tecknade vi
avtal om fastighetsförvärv till ett värde om cirka 3 miljarder
kronor, merparten samhällsfastigheter i bra lägen i expansiva
mellanstora och större städer i Sverige. Det här är typiska
Hemfosaaffärer; större och komplexa portföljtransaktioner som vi har
arbetat med under en längre period.

Med tio fastigheter i centrala Halmstad blir Hemfosa från och med
tillträdet i september en viktig aktör inom samhällsfastigheter på
orten. Vi ser intressanta möjligheter att utveckla fastigheterna
genom ökad uthyrning till samhällsverksamheter och även genom
nybyggnadsprojekt. I Karlskrona har vi redan övertagit de 19
förvärvade fastigheterna med främst samhällshyresgäster såsom
Polismyndigheten, Boverket och Kustbevakningen. Tack vare egen
personal på orten sedan tidigare finns det goda möjligheter både att
förädla befintliga fastigheter och skapa effektivare drift. Det
tredje större förvärvet omfattade flera fastigheter i centrala
Örnsköldsvik och en kontorsfastighet i Uppsala som vi tillträdde
under andra kvartalet.

Jag är både stolt och glad att vi har lyckats slutföra dessa förvärv
av fastigheter som passar Hemfosa mycket väl, på en konkurrensutsatt
marknad där allt fler aktörer intresserar sig för samhällssegmentet.
Med de aktuella förvärven förtydligas Hemfosas roll som den nordiska
fastighetsspecialisten inom vård, skola, omsorg och rättsväsende.
Samtidigt förstärks vår intjäningsförmåga rejält. Vid periodens slut
uppgick den årliga intjäningen till drygt 1,7 mdkr, en ökning med 8
procent under kvartalet, då vi även uppvisar en stabil utveckling av
såväl driftnetto som förvaltningsresultat. I och med de ytterligare
förvärv vi nu har gjort så kommer ökningen att fortsätta under
hösten. Under inledningen av 2018 blir Hemfosa helägare till
vårdfastigheter i Gardemoen i Oslo enligt det avtal vi tecknade i
mars i år vilket ytterligare kommer att stärka vår intjäning.

Med de nu avtalade och genomförda transaktionerna har vi satt
emissionskapitalet från förra våren i arbete. Därtill har vi lyckats
mycket väl med refinansiering av vår skuldsida genom att ge ut flera
finansiella instrument under vintern och våren. Intresset har varit
mycket stort vilket lett till förmånliga villkor. Under kvartalet har
vi även genomfört Hemfosas första incitamentsprogram riktat till alla
anställda. Den stora uppslutningen, där 89 procent av det maximala
antalet teckningsoptioner förvärvades, visar på en stark intern
tilltro till Hemfosas fortsatta utveckling.

Under hösten fortsätter arbetet med att skapa de bästa lokalerna för
de viktigaste verksamheterna i samhället. Vi kommer att jobba med att
integrera de nyförvärvade fastigheterna i Hemfosa och utvärdera
möjligheter för utveckling och förädling. Parallellt drivs arbetet
med löpande investeringar i våra befintliga fastigheter, bland annat
för Internationella Engelska Skolan, Migrationsverket och
Kriminalvården.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50

Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil 070-794 93 37

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/7964/2314117/702462.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.