Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Hemfosa Fastigheter AB: Delårsrapport januari - september 2017

Denna information är insiderinformation som Hemfosa Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8
november 2017 kl. 07.30 CET.

· Hyresintäkterna uppgick till 762 mkr (666) i kvartalet och 2 342 mkr
(1 958) i perioden

· Förvaltningsresultatet uppgick till 515 mkr (582) i kvartalet,
motsvarande 3,09 kr per stamaktie (3,52) och till 1 661 mkr (1 275) i
perioden motsvarande 10,01 kr per stamaktie (8,23).
Förvaltningsresultat exklusive resultatandel i joint ventures uppgick
till 431 mkr (358) för kvartalet och 1 244 mkr (951) för perioden

· Resultat efter skatt uppgick till 775 mkr (1 389) i kvartalet,
motsvarande 4,73 kr per stamaktie före utspädning (8,59) och till 2
635 mkr (2 746) i perioden motsvarande 16,06 kr per stamaktie före
utspädning (18,30)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Samhällsfastigheter i Norge förvärvades och tillträddes till ett
totalt fastighetsvärde om 595 mkr. Fastigheterna är belägna i fyra
olika kommuner och omfattar en total uthyrningsbar yta om 39 tusen
kvm

· I Sverige förvärvades och tillträddes två samhällsfastigheter och en
kommersiell kontorsfastighet för totalt 384 mkr

· Efter kvartalet tillträddes tio centralt belägna samhällsfastigheter
i Halmstad till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 mkr

· Efter kvartalet, den 7 november, fattade styrelsen i Hemfosa
Fastigheter beslut om att utvärdera förutsättningarna för en
uppdelning av koncernen i två noterade bolag

KOMMENTAR FRÅN VD

Ytterligare förvärv och ökad intjäning

Vi redovisar ännu ett stabilt kvartal för Hemfosa med ökad intjäning,
flera förvärv och hög aktivitet i alla regioner, med Norge i extra
fokus. Samtidigt har styrelsen tagit ett beslut gällande Hemfosas
framtida utveckling - att utvärdera förutsättningarna för en delning
av Hemfosa i två noterade bolag.

Vi följde upp det transaktionsintensiva första halvåret med avtal om
förvärv av flera samhällsfastigheter, nu främst på vår norska
marknad. Sammantaget genomförde vi affärer i Norge till ett värde om
595 mkr, bland annat vårt första förvärv i Bergen på Norges västkust
där vi ser fram emot att öka vår närvaro. Med de senaste förvärven
har vi ett fastighetsbestånd i Norge värt cirka 5 mdkr och det finns
definitivt mer för oss att göra här.

I vår befintliga portfölj investerade vi drygt 190 mkr under
kvartalet. Efter vår omfattande ombyggnation och anpassning av en
fastighet i Härnösand, som vid vårt tillträde var tomställd, kunde vi
välkomna drygt 550 skolelever i årskurs 7-9 att i nya, fina lokaler
påbörja sitt läsår. Vi jobbar vidare med denna fastighet, liksom
andra fastigheter i portföljen, för att effektivisera tekniken och
energiförbrukningen. Våra investeringar ska vara ekonomiskt hållbara
samtidigt som de ska minska belastningen på miljön.

DE VIKTIGASTE MÄNNISKORNA SKA HA DE BÄSTA FASTIGHETERNA

Under våren och sommaren genomförde vi en varumärkesstärkande kampanj
med syfte att ytterligare öka kännedomen om Hemfosa. Målgruppen var
främst våra viktigaste kunder, de människor som har fastighetsansvar
inom offentlig sektor och de människor som är och verkar i våra
fastigheter. Det är tillsammans med dem vi känner att vi gör allra
störst nytta, med vårt sätt att verka. Vårt budskap summeras i
rubriken ovan, de viktigaste människorna ska ha de bästa
fastigheterna. Med det vill vi få sagt att vi alltid har användarna
av våra fastigheter i fokus - våra hyresgäster, oftast människor inom
olika typer av samhällsverksamheter.

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN DELNING AV HEMFOSA SKA UTVÄRDERAS

Det är nu ganska precis åtta år sedan vi grundade Hemfosa och
förvärvade våra första fastigheter. Fem år senare börsnoterades
bolaget och idag förvaltar vi fastigheter värda närmare 40 mdkr. Vi
har uppfyllt våra mål från börsnoteringen och nått en väsentlig
storlek och en struktur som gör att vi står inför ett strategiskt
vägval vad gäller hur vi ska formera oss för att skapa största
möjliga värde för våra ägare i framtiden.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att utvärdera
förutsättningarna för en delning av Hemfosa i två noterade bolag -
ett bolag med inriktning på samhällsfastigheter och ett
transaktionsinriktat, opportunistiskt bolag. Styrelsens beslut
publicerades i ett separat pressmeddelande igår den 7 november.

Utgångspunkten är att vi har skapat ett betydande fastighetsbestånd
med en växande andel samhällsfastigheter med stabila kassaflöden och
ser fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt har vi en gedigen
portfölj med kommersiella fastigheter med potential för expansion.
Med två specialiserade bolag ökar möjligheterna att ta tillvara
potentialen i alla delar av verksamheten - och skapa ännu större
effektivitet och driv i organisationerna.

Nu ska vi genomföra en fördjupad utvärdering av förutsättningarna för
detta scenario och vår ambition är att återkomma med mer information
under första kvartalet nästa år. Personligen känner jag ett stort
ansvar för att bidra till att hitta den bästa vägen för framtida
värdeskapande och ser fram emot ännu ett spännande kapitel i Hemfosas
historia.

Jens Engwall, VD

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50
Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil 070-794 93 37

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/delarsrapport-januari...
http://mb.cision.com/Main/7964/2385157/747831.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.