Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-13

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa ansöker om godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell utdelning av Nyfosa

Detta är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 13 augusti 2018, kl. 08.50 (CET).

Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa") offentliggör idag att bolaget,
genom ett skriftligt förfarande, ansöker om godkännande från
innehavare av Hemfosas två obligationslån med ISIN SE0009357403 och
SE0009664337 ("Obligationerna") för att ändra villkoren för
Obligationerna med anledning av en potentiell utdelning av aktierna i
Hemfosas dotterbolag Nyfosa. Samtyckesförfarandet utgör ett
ytterligare steg för att möjliggöra för Hemfosa att dela ut aktierna
i Nyfosa under det fjärde kvartalet 2018.

Hemfosa har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ), i dess roll
som agent ("Agenten") för innehavarna av Obligationerna, inleder ett
skriftligt förfarande i enlighet med villkoren för Obligationerna.
Syftet med det skriftliga förfarandet är att innehavarna av
Obligationerna ska godkänna en ändring av villkoren för
Obligationerna som tillåter en potentiell utdelning av aktierna i
Hemfosas helägda dotterbolag Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare
("Förslaget").

För att få rösta i det skriftliga förfarandet måste en innehavare av
Obligationer vara registrerad som direktregistrerad ägare eller
registrerad som förvaltare av en eller flera Obligationer i
respektive skuldbok för Obligationerna den 20 augusti 2018. Agenten
måste ha mottagit en korrekt ifylld röstsedel senast klockan 17.00
den 6 september 2018.

Förutsatt att Förslaget godkänns med erforderligt kvorum och av en
tillräcklig majoritet samt att Hemfosas aktieägare på Hemfosas extra
bolagsstämma beslutar att dela ut aktierna i Nyfosa till Hemfosas
stamaktieägare kommer varje innehavare av Obligationerna erhålla en
grundpremie (s.k. Base Fee) motsvarande ett belopp om 0,05 procent av
nominellt belopp per Obligation som respektive innehavare innehar den
17 september 2018.

Under ovan angivna förutsättningar har varje innehavare av
Obligationerna som röstar för Förslaget och inger en korrekt ifylld
röstsedel till Agenten senast klockan 17.00 den 28 augusti 2018 även
rätt att erhålla en extrapremie (s.k. Early Bird Fee) motsvarande ett
belopp om 0,15 procent av nominellt belopp per Obligation som
innehavaren röstat för.

Hemfosa förväntas offentliggöra resultatet av det skriftliga
förfarandet senast den 7 september 2018. Efter offentliggörandet
kommer även resultatet av det skriftliga förfarandet meddelas
innehavarna av Obligationerna per post och publiceras på Hemfosas och
Agentens respektive hemsidor (www.hemfosa.se, www.nordictrustee.com
och www.stamdata.com).

Fullständig information om det skriftliga förfarandet, inklusive hur
man röstar, finns i kallelsen till det skriftliga förfarandet som
finns tillgänglig på Hemfosas och Agentens respektive hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50,
kontoret 08-448 04 80, eller

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil 070-594 53 98

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
30 juni 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde
om cirka 46,3 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i
joint venture-bolag. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014
och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/hemfosa-ansoker-om-go...
http://mb.cision.com/Main/7964/2590613/890379.pdf
http://mb.cision.com/Public/7964/2590613/a2801088071f7ce6.pdf
http://mb.cision.com/Public/7964/2590613/904ef5fb3e2e7155.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.