Du är här

2018-08-29

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa får godkännande från obligationsinnehavare till en potentiell utdelning av Nyfosa

Hemfosa Fastigheter AB ("Hemfosa") offentliggjorde den 13 augusti 2018
att bolaget, genom ett skriftligt förfarande, ansöker om godkännande
från innehavare av Hemfosas två obligationslån med ISIN SE0009357403
och SE0009664337 ("Obligationerna") till att ändra villkoren för
Obligationerna i syfte att möjliggöra för Hemfosa att dela ut
aktierna i dotterbolaget Nyfosa under det fjärde kvartalet 2018.

Härmed meddelar Hemfosa att mer än 50 procent av
obligationsinnehavarna i respektive obligationslån röstat och godkänt
den föreslagna ändringen av villkoren för att möjliggöra för Hemfosa
att dela ut aktierna i Nyfosa till stamaktieägarna i Hemfosa.
Erforderligt kvorum och tillräcklig majoritet föreligger därmed och
det skriftliga förfarandet kommer därför att avslutas i förtid i
enlighet med villkoren.

Resultatet från det skriftliga förfarandet kommer även att meddelas
innehavarna av Obligationerna per post och publiceras på Hemfosas och
Nordic Trustee & Agency AB:s ("Agenten") respektive hemsidor
(www.hemfosa.se, www.nordictrustee.com och www.stamdata.com).

Förutsatt att Hemfosas aktieägare beslutar, vid en extra bolagsstämma
den 13 september 2018, att dela ut aktierna i Nyfosa till Hemfosas
stamaktieägare kommer innehavarna av Obligationerna erhålla en
grundpremie (s.k. Base Fee) motsvarande ett belopp om 0,05 procent av
nominellt belopp per Obligation som respektive innehavare innehar den
17 september 2018.

Varje innehavare av Obligationer som röstade för att godkänna
förslaget genom att skicka in en giltig röstsedel så att röstsedeln
var Agenten tillhanda senast kl. 17.00 den 28 augusti 2018 kommer i
tillägg till grundpremien att erhålla en extrapremie (s.k. Early Bird
Fee) motsvarande ett belopp om 0,15 procent av nominellt belopp per
Obligation som innehavaren röstat för.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50,
kontoret 08-448 04 80, eller Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil
070-594 53 98

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
30 juni 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde
om cirka 46,3 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i
joint venture-bolag. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014
och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/hemfosa-far-godkannan...
http://mb.cision.com/Main/7964/2603449/899617.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.