Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa Fastigheter AB ansöker om avnotering och senarelägger offentliggörande av bokslutskommun...

Till följd av att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB")
kontrollerar cirka 91,2 procent av aktierna i Hemfosa Fastigheter AB
("Hemfosa" eller "Bolaget") och har påkallat tvångsinlösen avseende
resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Hemfosa beslutat att
ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm samt
senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019.

SBB förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Hemfosa
ovillkorat och fullföljde erbjudandet den 23 december 2019. Den 10
januari 2020 meddelade SBB att de innehar cirka 91,2 procent av
totalt antal utestående aktier i Hemfosa, motsvarande cirka 91,6
procent av rösterna. SBB har även påkallat tvångsinlösen avseende
resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående, och i enlighet med önskemål från SBB,
har styrelsen för Hemfosa beslutat att ansöka om avnotering av
Bolagets stam- och preferensaktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag
för handel i Bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas
så snart Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Hemfosa har vidare, i enlighet med önskemål från SBB,
beslutat att skjuta fram offentliggörandet av Hemfosas
bokslutskommuniké för 2019 från den 14 februari 2020 till den 19
februari 2020, samma dag som SBB offentliggör sin bokslutskommuniké
för 2019.

Som tidigare meddelats har styrelsen för Hemfosa, på begäran av SBB,
kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 19 februari 2020 för
bland annat val av ny styrelse. För mer information se separat
pressmeddelande med kallelsen till stämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Kjell, styrelseordförande, mobil +46 70-594 53 98

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
30 september 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt
fastighetsvärde om cirka 40 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan
mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/hemfosa-fastigheter-...
https://mb.cision.com/Main/7964/3010003/1175230.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.