Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Hemfosa Fastigheter AB: Hemfosa Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på...

Denna information är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 7 april 2017 kl. 11.00 CET

Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") emitterade den 1 mars 2017
ett seniort icke säkerställt obligationslån om 750 000 000 SEK inom
ett totalt rambelopp om 1 000 000 000 SEK på den svenska
obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om
STIBOR 3m + 2,75 procent per år och har slutförfall 1 september 2020.

Hemfosa har ansökt om notering av obligationslånet på
Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer
att tas upp till handel så snart som möjligt.

Med anledning av detta har Hemfosa upprättat ett prospekt. Prospektet
har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet
med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet
kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se)
och Hemfosas (www.hemfosa.se) webbplatser.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil +46 72
166 24 28, telefon +46 8 448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
31 december 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt
fastighetsvärde om cirka 38,9 miljarder SEK, inklusive bolagets andel
av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad
sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på
Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/hemfosa-fastigheter-a...
http://mb.cision.com/Main/7964/2234131/654779.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.