Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-11

Hemfosa fastigheter AB: Hemfosa noterar obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA.

Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") tillkännagav den 30 april
2014 att bolaget emitterat treåriga icke-säkerställda obligationslån
om totalt 1 200 mkr. I enlighet med villkoren för obligationslånen
har Hemfosa ansökt om notering av obligationslånen vid NASDAQ OMX
Stockholm samt upprättat ett prospekt för noteringen.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och noteringen av
obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm beräknas ske den 12 juni
2014. Prospektet finns nu tillgängligt på www.hemfosa.se.

Offentliggörandet av prospektet eller ansökan om notering av
obligationslånen vid NASDAQ OMX Stockholm innehåller inte och utgör
heller inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva eller
teckna obligationer utan är en följd av villkoren för
obligationslånen.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller
kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550
Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337
Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 11 juni 2014 kl. 13.00.

Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som
har en balanserad geografisk spridning och hög andel
samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster.
Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt
ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i
transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i
Sverige med ett totalt

fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive bolagets andel av
fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ
OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/hemfosa-noterar-oblig...
http://mb.cision.com/Main/7964/9600066/255426.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.