Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-27

Hemfosa Fastigheter AB: Information om kontrollförändringshändelse avseende icke-säkerställda obligationer utgivna av H...

Information om kontrollförändringshändelse avseende Hemfosas
icke-säkerställda obligationer

Såsom offentliggjorts den 23 december 2019 av Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB (publ) ("SBB") så har SBB fullföljt sitt
uppköpserbjudande till aktieägarna i Hemfosa genom att förklara detta
ovillkorat och innehar aktier motsvarande cirka 88,1 procent av
rösterna i Hemfosa.

Hemfosa har gjort bedömningen att en kontrollförändringshändelse (eng.
Change of Control Event) därmed har uppstått enligt villkoren
daterade den 23 februari 2017 för Hemfosas upp till 1 000 000 000 SEK
seniora icke-säkerställda obligationer med slutligt förfall i
september 2020 ("Obligation 2017"), villkoren daterade den 10 maj
2019 för Hemfosas upp till 1 500 000 000 SEK seniora
icke-säkerställda gröna obligationer med slutligt förfall i maj 2022
("Obligation 2019:1") och villkoren daterade den 26 september 2019
för Hemfosas upp till 1 000 000 000 SEK seniora icke-säkerställda
gröna obligationer med slutligt förfall i oktober 2022 ("Obligation
2019:2") (tillsammans "Obligationerna").

Till följd av kontrollförändringshändelsen har innehavare av
Obligationerna ("Innehavarna") rätt att begära att deras Obligationer
återköps till ett pris per Obligation motsvarande 101 procent av
nominellt värde plus upplupen men obetald ränta. Om en Innehavare
önskar utnyttja sin rätt att begära att dess Obligationer återköps
ska Innehavaren inom tjugo (20) bankdagar från dagen för
underrättelse till Innehavarna om kontrollförändringshändelsen (dvs.
senast den 3 februari 2020) meddela Hemfosa i enlighet med
instruktionen i underrättelsen. Hemfosa kommer att återköpa de
relevanta Obligationerna och betala återköpspriset senast den 30 mars
2020.

Information om samtycke från långivare

Hemfosa hade per den 30 september 2019 banklån om sammanlagt 19 553
MSEK i svenska och nordiska banker. Hemfosa har erhållit godkännanden
från dessa banker som innebär att de kontrollförändringsklausuler som
finns i låneavtalen inte kommer att göras gällande under en period om
maximalt 180 dagar, vilket ger Hemfosa flexibilitet och möjlighet att
utvärdera bolagets finansieringssituation utifrån SBB:s fullföljda
uppköpserbjudande och andra relevanta omständigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Linda Eriksson, Finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil +46 72
166 24 28, telefon +46 8 448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den
30 september 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt
fastighetsvärde om cirka 40 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan
mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq
Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/information-om-kontr...
https://mb.cision.com/Main/7964/2997807/1167341.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.