Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Hemfosa Fastigheter AB: Ökat antal aktier och röster i Hemfosa

Detta är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 31 juli 2019, kl. 8.00 CET.

Antalet aktier och röster i Hemfosa Fastigheter AB har ökat till följd
av en nyemission av stamaktier som styrelsen beslutade om den 3 juli
2019. Stamaktierna användes som vederlag vid ett fastighetsförvärv.
Genom nyemissionen ökade antalet stamaktier och röster i bolaget med
1 760 000 stamaktier respektive 1 760 000 röster. Den sista
handelsdagen i juli uppgick det totala antalet aktier i bolaget till
180 488 248 (varav 169 488 249 stamaktier och 10 999 999
preferensaktier) och det totala antalet röster uppgick till 170 588
248,9.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26,
caroline.arehult@hemfosa.se.

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter
i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger
stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa
skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets
stamaktie är noterad sedan mars 2 014 och preferensaktien sedan
december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/okat-antal-aktier-oc...
https://mb.cision.com/Main/7964/2856725/1072815.pdf

Författare Cision News