Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

Hemfosa Fastigheter AB: Ökat antal aktier och röster i Hemfosa Fastigheter

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 30 oktober 2015 kl. 08.00.

Som tidigare offentliggjorts har Hemfosa Fastigheter AB genomfört en
nyemission av 999 999 preferensaktier. Emissionen har resulterat i
att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Hemfosa har ökat.

Den 30 oktober 2015 uppgår det totala antalet aktier i Hemfosa
Fastigheter till 142 440 207 fördelat på 10 999 999 preferensaktier
och 131 440 208 stamaktier. Varje stamaktie berättigar till en röst
och varje preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Det totala
antalet röster uppgår till 132 540 208,9. Genom emissionen har
Hemfosas aktiekapital ökat med 499 999,50 kronor och uppgår därefter
till 71 220 103,50 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 65 50,
kontoret 08-448 04 80.

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som
har en balanserad geografisk spridning och hög andel
samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster.
Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt
ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i
transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2015 ägde Hemfosa kommersiella
fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30 mdkr,
inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures.
Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien
sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på
www.hemfosa.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/okat-antal-aktier-och...
http://mb.cision.com/Main/7964/9852086/436436.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.