Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

Hemfosa fastigheter AB: SEB och Swedbank har utnyttjat övertilldelningsoptionen i Hemfosa till fullo och meddelat att stabiliseringsperioden avbryts i förtid

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 1 april 2014 kl 12:00.

Med hänvisning till pressmeddelandet från Hemfosa Fastigheter AB
(publ) (Hemfosa" den 21 mars 2014, meddelar Hemfosa idag att
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB) och Swedbank AB (publ)
(Swedbank) har utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo att
teckna ytterligare 4 347 826 nya aktier i Hemfosa. Detta innebär att
totalt 38 856 705 aktier, motsvarande cirka 59 procent av det totala
antalet aktier i Hemfosa, har sålts i erbjudandet och att det totala
antalet aktier i Hemfosa kommer att uppgå till 65 720 104 aktier.

SEB och Swedbank har också meddelat Hemfosa att stabiliseringsperioden
hänförlig till erbjudandet har avslutats idag samt att inga
stabiliseringsåtgärder har vidtagits inom ramen för erbjudandet.

Nyemissionen av de ytterligare 4 347 826 aktierna avses registreras
vid Bolagsverket omkring den 2 april 2014. Antalet aktier och röster
i Hemfosa kommer därmed att öka från 61 372 278 till 65 720 104.
Sedan emissionen registrerats vid Bolagsverket kommer aktierna att
överföras till de institutionella investerare som tidigare ställt
aktier till förfogande för leverans till de som tilldelats aktier i
samband med börsnoteringen av Hemfosa.

När aktierna återlämnas kommer vissa av de institutionella ägarna i
Hemfosa att, i den utsträckning det krävs, avge s k
flaggningsmeddelanden. Flaggningarna innebär inte några förändringar
av dessa ägares ursprungliga aktieinnehav.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller
kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550

Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som
har en balanserad geografisk spridning och hög andel
samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster.
Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt
ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i
transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i
Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive
bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/seb-och-swedbank-har-...
http://mb.cision.com/Main/7964/9561559/227678.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.