Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Hemfosa fastigheter AB: Söderport Fastigheter, samägt av Hemfosa Fastigheter och Sagax, förvärvar fastighetsportfölj från bolag inom Volvokoncernen

Informationen är sådan som Hemfosa Fastigheter AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 28 mars 2014 kl 08:30.

Söderport Fastigheter AB, vilket Hemfosa Fastigheter AB (publ)
(Hemfosa) äger till lika delar med AB Sagax (publ), har den 27 mars
2014 tecknat avtal med bolag inom Volvokoncernen om förvärv av en
fastighetsportfölj bestående av 12 fastigheter omfattande cirka 300
000 kvm uthyrningsbar area och cirka 900 000 kvm mark för en total
köpeskilling om 1,8 mdkr. Fastigheterna, vilka huvudsakligen är
belägna i Torslanda, Göteborg, utgörs främst av lokaler för lager,
lätt industri samt kontor. Resterande fastigheter är belägna i södra
och mellersta Sverige och utgörs främst av serviceverkstäder.

Förvärvet medför att Söderport Fastigheter AB:s intjäningskapacitet
ökar med cirka 100 MSEK på helårsbasis, varav Hemfosas andel är cirka
50 MSEK. Förvärvet är villkorat av godkännande från Konkurrensverket
i Sverige. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2014.

"Detta är ytterligare en bra och intressant affär för Hemfosa, i linje
med vår strategi att genomföra komplexa transaktioner på den svenska
fastighetsmarknaden", säger Jens Engwall, VD Hemfosa.

För ytterligare information, vänligen besök www.hemfosa.se eller
kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 706 90 6550

Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil: +46 707 94 9337

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som
har en balanserad geografisk spridning och hög andel
samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster.
Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt
ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i
transaktionsmarknaden. Hemfosa äger kommersiella fastigheter i
Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,5 mdkr, inklusive
bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=275621...
http://mb.cision.com/Main/7964/9559661/226193.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.