Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

Hemtex AB: Kommuniké från årsstämma i Hemtex AB (publ)

Hemtex AB:s (publ) höll på fredagen den 11 april 2014 årsstämma i
Borås.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition
samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2013 samt att
Hemtex förlust balanseras i ny räkning godkändes. Styrelsens
ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2013.

Styrelse, styrelse- och kommittéarvoden samt revisor och
revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara
sju utan suppleanter. Därefter beslutades om omval av Stein Petter
Ski, Margareta K E Adlercreutz, Ingemar Charleson, Mats Holgerson,
Christel Kinning och Rocky af Ekenstam Brennicke samt nyval av Liv
Forhaug. Stein Petter Ski omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå
med 340 000 kronor och till övriga ledamöter med 170 000 kronor
vardera. Ersättningskommitténs ordförande erhåller 50 000 kronor och
övriga två ledamöter 25 000 kronor vardera. Revisionskommitténs
ordförande erhåller 50 000 kronor och övriga två ledamöter 25 000
kronor vardera. Ytterligare 100 000 kronor reserveras för att
styrelsen ska ha utrymme att utse upp till fyra ytterligare ledamöter
i befintliga kommittéer eller skapa ytterligare kommittéer i
styrelsen.

Valberedning

Årsstämman beslutade fastställa principer för utseende av ledamöter
till bolagets valberedning samt övriga principer för valberedningen i
enlighet med av valberedningen lämnat förslag. De antagna principerna
finns tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com).

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. De antagna riktlinjerna finns
tillgängliga på Hemtex webbplats (ir.hemtex.com).

För ytterligare information, vänligen kontakta: Manuel Ferrer,
pressansvarig Hemtex: 070-666 02 59.

Detta pressmeddelande innehåller information som Hemtex är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information
lämnades till publicering (cirka) klockan 14.00 den 11 april 2014.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hemtex-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-hemtex-...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.